Akcja charytatywna “Kiermasz ciast dla Marcina”

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną “Kiermasz ciast dla Marcina” – absolwenta naszej szkoły który uległ wypadkowi.Nie sposób wymienić tutaj wszystkich, pragniemy jednak powiedzieć “dziękuję” wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do odzyskania przez Marcina jak największej sprawności.Przyniesione przez uczniów, rodziców, jak i nauczycieli wypieki, podczas przerw rozeszły się Więcej…

Dzień Szczęścia

20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia.Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji i przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego. O szczęściu należy mówić głośno i dosłownie. Pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi. Warto wzmacniać i  odkrywać nowe talenty, dbać o zdrowie, pozytywne nastawienie, sen, dobre Więcej…

Kartka dla Seniora

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych przygotowali kartki z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Młodzież wykazała się kreatywnością, talentem oraz wielkim sercem, przekazując moc wzruszających życzeń dla seniorów. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji “Kartka dla Seniora” bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Podaruj kartkę

Szkolny Klubu Wolontariatu zachęca całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję “Świątecznej Kartki” dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Jak można włączyć się do akcji? Należy własnoręcznie wykonać kartkę świąteczną, napisać życzenia, a następnie dostarczyć kartkę do pedagogów szkolnych. Na Wasze prace czekamy do 13 grudnia 2021 Więcej…

Wyprawka szkolna 2021/2022

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2021/2022 – można ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego. Pomoc przysługuje uczniom – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegóły oraz wnioski znajdują się na Więcej…

Stypendia na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z trybem oraz zasadami przyznawania stypendiów. Stypendium edukacyjne Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego: Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym. O stypendium edukacyjne mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku Więcej…

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Po bardzo długim okresie izolacji wracamy do nauki w szkole. Czas izolacji i nauki zdalnej był pełen wyzwań zarówno dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Wymagał od nas wszystkich dostosowania się oraz dyscypliny. Okres ten uruchamiał w nas wiele emocji, przemyśleń, doświadczeń. Pragniemy poinformować, że jesteśmy do dyspozycji Rodziców, Uczniów oraz Więcej…

Stypendia Pomostowe

“Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceum i technikum którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają następujące kryteria: są obywatelami polskimi lub Więcej…

Skip to content