Konkursy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Kangur Matematyczny

Konkurs Bóbr

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (blok: architektura krajobrazu)

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu

Konkurs Zostań Ekonomistą

Konkurs Informatyczny Infosukces

Konkurs Pix Programming Challenge

Olimpiada innowacji techincznych i wynalazczości

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

Skip to content