Oferty i przetargi 2021 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Ogłoszenie numer 2021/BZP 00016422/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia 2021/BZP 00016422/01

Link ID Postępowania 2021/BZP 00016422/01

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI

Zal.nr_1_do_SWZ_formularz_ofertowy.doc

Zal.nr_2_do_SWZ_oswiadczenie_art._125_ust._1_p.z.p._dot._wykluczenia

Zal.nr_3_do_SWZ_oswiadczenie_art._108_ust._1_pkt_5_dot._grupy_kapitalowej

Zal.nr_4_do_SWZ_wzor_umowy_postanowienia_do_umowy

Zapytania-odpowiedzi 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Zapytania-odpowiedzi-2 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Zapytania-odpowiedzi-3 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Zapytania-odpowiedzi-4 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Załącznik do Zapytania-odpowiedzi-4 2021/BZP 00016422/01

Informacja o kwocie 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Protokół z otwarcia ofert 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Wynik postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty 2021/BZP 00016422/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary_budynek

Ogłoszenie o zmianie umowy 2021.BZP00162782.01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary budynek

Ogłoszenie o zmianie umowy 2021.BZP00252324 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary budynek

Ogłoszenie o zmianie umowy 2021.BZP00252342.02 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary budynek

Ogłoszenie zmiana ogłoszenia zmiana umowy 2021.BZP00259520.01 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych stary budynek

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2021.BZP00016422.01 Modernizacja budynku Zespół Szkół Politechnicznych stary budynek

Skip to content