Wyjazd do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 10 maja 2022 roku uczniowie klasy 2 TAI pod opieką Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak i Ewy Kujawskiej uczestniczyli w lekcji akademickiej zorganizowanej przez Katedrę Chemii (Wydział Leśny i Technologii Drewna) w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Uczniowie odbyli tam zajęcia laboratoryjne pt. “Analiza kationów i anionów” oraz spotkali Więcej…

Wizyta w Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu

W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp (technik mechanik) pod opieką wychowawczyni Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Przemysława Boreckiego – nauczyciela przedmiotów mechanicznych uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (Akademia Kaliska) w Kaliszu. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu Więcej…

Wycieczka edukacyjna na Noc Naukowców 2021 i do Arboretum w Kórniku

W dniu 22 września 2021 roku uczniowie klasy 3 TAp (technik architektury krajobrazu) pod opieką nauczycielek Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak i Moniki Sitko odbyli wycieczkę edukacyjną na Noc Naukowców 2021 w Poznaniu i do Arboretum w Kórniku. Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, Więcej…

Skip to content