logo_wycieczka_UP_Chemia_2024

Warsztaty w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dnia 23 kwietnia 2024 roku klasa 2 Tek razem z wychowawczynią Panią Anną Ostrowską-Kołodziejczak oraz Panią Katarzyną Cieślewicz odwiedziła Katedrę Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, by przeprowadzić badania dotyczące oznaczania odczynu roztworów. Warsztaty pt.: “Każdy roztwór ją ma – ale jak zmierzyć wartość pH?” poprowadziły dr hab. Kinga Drzewiecka i prof. dr hab. Izabela Ratajczak.

Odczyn jest wyrażany w jednostkach skali pH i obejmuje wartości od 0 do 14 (obojętny pH=7, kwaśny pH<7, zasadowy pH>7). Pomiar tej wartości przeprowadza się metodami kolorymetrycznymi przy użyciu wskaźników/indykatorów (szacowanie wizualne) lub potencjometrycznymi z użyciem pH-metru (obiektywny pomiar instrumentalny). Uczestnicy warsztatów zapoznali się z metodami pomiaru pH na przykładzie produktów spożywczych oraz chemii domowej.

Zajęcia wykonano w ramach projektu “Popularyzacja nauki poprzez cykl zajęć realizowanych w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu “Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Skip to content