Zbiórka nakrętek dla Marcina

Drodzy uczniowie i nauczyciele! Zachęcamy do włączenia się w akcję zbierania nakrętek dla Marcina – absolwenta Zespołu Szkół Politechnicznych. W kwietniu 2020 roku Marcin wracając do domu, uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu doznając licznych obrażeń wielonarządowych oraz złamań. Najpoważniejszy jednak okazał się uraz głowy, podczas którego doznał rozległego, trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu Więcej…

Stypendia na rok szkolny 2022/2023

Zachęcamy do zapoznania się z trybem oraz zasadami przyznawania stypendiów. Stypendium edukacyjne Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego: Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.                                               O stypendium edukacyjne mogą  ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki Więcej…

Akcja charytatywna “Kiermasz ciast dla Marcina”

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną “Kiermasz ciast dla Marcina” – absolwenta naszej szkoły który uległ wypadkowi.Nie sposób wymienić tutaj wszystkich, pragniemy jednak powiedzieć “dziękuję” wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do odzyskania przez Marcina jak największej sprawności.Przyniesione przez uczniów, rodziców, jak i nauczycieli wypieki, podczas przerw rozeszły się Więcej…

Dzień Szczęścia

20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia.Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji i przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego. O szczęściu należy mówić głośno i dosłownie. Pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi. Warto wzmacniać i  odkrywać nowe talenty, dbać o zdrowie, pozytywne nastawienie, sen, dobre Więcej…

Kartka dla Seniora

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych przygotowali kartki z życzeniami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Młodzież wykazała się kreatywnością, talentem oraz wielkim sercem, przekazując moc wzruszających życzeń dla seniorów. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji “Kartka dla Seniora” bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Podaruj kartkę

Szkolny Klubu Wolontariatu zachęca całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję “Świątecznej Kartki” dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Jak można włączyć się do akcji? Należy własnoręcznie wykonać kartkę świąteczną, napisać życzenia, a następnie dostarczyć kartkę do pedagogów szkolnych. Na Wasze prace czekamy do 13 grudnia 2021 Więcej…

Wyprawka szkolna 2021/2022

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2021/2022 – można ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego. Pomoc przysługuje uczniom – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegóły oraz wnioski znajdują się na Więcej…

Stypendia na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z trybem oraz zasadami przyznawania stypendiów. Stypendium edukacyjne Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjnego: Stypendium edukacyjne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym. O stypendium edukacyjne mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku Więcej…

Skip to content