logo_wycieczka_Kornik_2021

Wycieczka edukacyjna na Noc Naukowców 2021 i do Arboretum w Kórniku

W dniu 22 września 2021 roku uczniowie klasy 3 TAp (technik architektury krajobrazu) pod opieką nauczycielek Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak i Moniki Sitko odbyli wycieczkę edukacyjną na Noc Naukowców 2021 w Poznaniu i do Arboretum w Kórniku.

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Z tej okazji uczniowie klasy 3 TAp (technik architektury krajobrazu) odbyli zajęcia laboratoryjne zorganizowane przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugim punktem wyjazdu było Arboretum w Kórniku. Arboretum to kolekcja roślin drzewiastych (drzew, krzewów, krzewinek i wielu pnączy) zarówno naturalnie występujących w naszym kraju, jak i obcego pochodzenia, oraz wyhodowanych odmian ozdobnych. Uczniowie uczestniczyli tam w zielonej lekcji.

Skip to content