logo_wyprawka_szkolna

Wyprawka szkolna 2021/2022

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2021/2022 – można ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego. Pomoc przysługuje uczniom – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej kliknij tutaj!

Wnioski należy złożyć do 15 października 2021 roku u pedagoga szkolnego (nowy budynek sala 211).

Skip to content