Technik Informatyk

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
code, code editor, coding
service, computers, repair
ransomware, cyber crime, malware

Specjalista w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Predyspozycje kandydata:

 • rozumowanie logiczne,
 • zainteresowania informatyczne i techniczne,
 • uzdolnienia matematyczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • cierpliwość i dokładność,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • Wykorzystanie informatycznych technik biurowych – będziesz posługiwał się oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, Open/LibreOffice oraz aplikacjami dostępnymi w “chmurze”.
 • Wykorzystanie urządzeń komputerowych i peryferyjnych – nabędziesz umiejętność montażu i diagnostyki podzespołów i urządzeń techniki komputerowej.
 • Stosowanie systemów operacyjnych – tematem tych zajęć jest instalowanie, konfiguracja i administrowanie systemami Windows oraz Linux.
 • Projektowanie i montowanie lokalnych sieci komputerowych – na tych zajęciach zapoznasz się z architekturą sieci komputerowych, sprzętu sieciowego oraz budową sieci.
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi – będziesz konfigurował i zarządzał serwerami sieciowymi Windows i Linux.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie i administrowanie baz danych – nauczysz się zarządzać bazami danych Microsoft Access oraz SQL.
 • Stosowanie technik graficznych i multimedialnych – nabędziesz umiejętność obsługi programów PhotoShop, CorelDRAW, GIMP, Flash i innych aplikacji na otwartej licencji.
 • Tworzenie stron internetowych – nabędziesz umiejętność tworzenia stron internetowych HTML, CSS, JavaScript, XML, Ajax, jQuery.
 • Tworzenie aplikacji internetowych – zapoznasz się z aplikacjami internetowymi PHP, systemami CMS – Joomla, WordPress, Drupal.

Praca po ukończeniu szkoły:

Technik informatyk jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy. Może znaleźć zatrudnienie
w zakładach pracy posiadających własne działy obsługi informatycznej oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu serwisu komputerowego, projektowania i utrzymania serwisów WWW. Dla pracodawców szczególnie przydatne będą umiejętności programowania aplikacji internetowych, budowy i administrowania sieciami komputerowymi oraz umiejętności konfiguracji i diagnostyki sprzętu komputerowego

Skip to content