Technik Elektronik

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
electrician, electric, electricity
cyber, security, network
electrician, repair, electricity

Specjalista w zakresie:

 • montażu instalacji elektrycznych, instalacji sieci komputerowych, instalacji telewizji satelitarnej, telewizji przemysłowej i systemów alarmowych,
 • naprawy sprzętu elektronicznego,
 • projektowania i programowania urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania techniczne,
  • uzdolnienia matematyczne i fizyczne,
  • dokładność,
  • cierpliwość i wytrwałość,
  • samodzielność,
  • gotowość do ciągłej nauki.

  Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

  • Rysunek techniczny wspomagany komputerowo – nauczysz się wykonywać rysunek techniczny. Nabędziesz umiejętności obsługi programów wspomagających projektowanie.
  • Urządzenia elektroniczne, pracownia konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
   – w trakcie nauki nabędziesz umiejętności określania funkcji oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki.
  • Montaż i demontaż urządzeń elektronicznych – nauczysz się dobierać sprzęt i elementy do montażu układów elektronicznych. Nabędziesz umiejętności lutowania i rozlutowywania układów elektronicznych w obwodach drukowanych.
  • Pracownia projektowania i symulacji urządzeń elektronicznych – nauczysz się projektować urządzenia elektroniczne, obwody drukowane. Nabędziesz umiejętności z zakresu symulacji układów i urządzeń elektronicznych.
  • Instalacje teletechniczne, Pracownia instalacji teletechnicznych – nauczysz się dobierać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych oraz wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych. Nabędziesz umiejętność przygotowywania kabli
   i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji. Będziesz potrafił wykonywać instalację kablową natynkową i podtynkową.
  • Pracownia miernictwa elektrycznego i elektronicznego, Pracownia układów cyfrowych – nauczysz się sprawdzać poprawności połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją oraz uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne. Nabędziesz umiejętność dobierania mierników do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych. Będziesz umiał wyjaśniać zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów, a także określać czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych.
  • Pracownia programowania urządzeń elektronicznych – nauczysz się instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych oraz programować urządzenia elektroniczne, sterowniki mikroprocesorowe.

  Zajęcia specjalizacyjne

  przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej.

  • Pracownia instalacji teletechnicznych – dotyczy wszystkich instalacji domowych elektrycznych, monitoringu, alarmu, telewizji kablowej.
  • Pracownia urządzeń radiowo-telewizyjnych – dotyczy instalacji i konfiguracji urządzeń telewizji satelitarnej i naziemnej, urządzeń systemu monitoringu i alarmu.
  • Pracownia projektowania i programowania układów elektronicznych – dotyczy projektowania, montażu, pomiarów, programowania układów i urządzeń elektronicznych.

  Praca po ukończeniu szkoły

  Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy z branży elektronicznej – serwis i naprawa urządzeń elektronicznych, montaż systemów alarmowych, monitoringu, instalacji elektrycznych i sieci komputerowych oraz w zakładach przemysłowych, w jednostkach produkcyjnych oraz na utrzymaniu ruchu produkcyjnego. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą

  • Montaż i instalacja systemów alarmowych, monitoringu przemysłowego, sieci komputerowych.
  • Naprawa sprzętu RTV.
  • Programowanie sterowników PLC.
  Skip to content