Technik Ekonomista

Czas nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia
Języki obce: angielski i niemiecki
Praktyka zawodowa: 280 godzin w klasie III (140) i w klasie IV(140)
startup, whiteboard, room
calculator, calculation, insurance
office, business, colleagues

Specjalista w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • obsługiwania urządzeń biurowych,
 • identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro,
 • stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej,
 • komunikacji interpersonalnej.

Kwalifikacje:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Predyspozycje kandydata:

 • dokładność i szczegółowość,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • rozumowanie logiczne,
 • umiejętność posługiwania się komputerem,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

Teoretyczne:

 • Podstawy ekonomii – w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro.
 • Prawo – tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 • Rozliczenia finansowe podmiotów – nauczysz się identyfikować operacje gospodarcze oraz zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i bankami.
 • Działalność gospodarcza – przedmiot przybliży Ci zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Dowiesz się jakie decyzje musi podejmować podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Poznasz źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Kadry i płace – zdobędziesz umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, poznasz podstawy prawa pracy.

Praktyczne:

 • Pracownia statystyki – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać
  i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki.
 • Techniki komputerowe w pracy biurowej – tematem zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania
  i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi.
 • Pracownia magazynowo-sprzedażowa – przedmiot przygotuje Cię do prowadzenia dokumentacji magazynowej i dokumentacji procesu sprzedaży, poznasz program komputerowy magazynowo-sprzedażowy.
 • Pracownia ewidencji i rozliczeń podatkowych – zdobędziesz umiejętność prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, będziesz pracował na programach do obsługi uproszczonej księgowości.
 • Systemy kadrowo-płacowe – w trakcie zajęć poznasz zasady sporządzania dokumentacji kadrowej, nauczysz się rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będziesz potrafił analizować poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, zapoznasz się z podstawami funkcjonowania komputerowych programów kadrowo-płacowych.
 • Pracownia planowania – wprowadzi Cię w świat marketingu, nauczysz się sporządzania biznesplanu.

Praca po ukończeniu szkoły

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych,
 • w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • w bankach,
 • w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych w działach administracji
  i księgowości.
Skip to content