Młodzież wrzesińska z wizytą w miejscach pamięci.

Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Józef Piłsudski

Projekt, do zapoznania z którym Was zapraszamy, powstał z ogromnej pasji, chęci rozwijania siebie, pogłębiania wiedzy, dzielenia się nią, a także z…ciekawości. Kto kiedyś mieszkał tu gdzie my jesteśmy? Jakie były losy tych, których już nie ma? Jak na kształt naszej małej ojczyzny wpłynęła historia świata, regionu, ludzi. A wreszcie, czy wśród innych jesteśmy w stanie wzbudzić taką samą ciekawość? Pokazać, że warto pochylić się nad tym, co nas interesuje? Chcemy inspirować, rozwijać talenty, mobilizować do większej aktywności w poznawaniu świata i jego historii, a tym samym poznawania siebie i swojej tożsamości.

Projekt rozpoczął się w 2019 r., swoim zasięgiem obejmuje wszystkie szkoły ponadpodstawowe i podstawowe we Wrześni. Skorzystało z niego już ponad 400 uczniów. Młodych ludzi, zabieramy w niełatwe podróże do Żabikowa, Kulmhof, Fortu VII . Tych, którzy pojechali z nami do Muzeum Auschwitz – Birkenau nie jesteśmy już w stanie policzyć.

Zobacz w czym możesz uczestniczyć, do czego dołączyć, a może chcesz zaproponować coś, co wzbogaci nasze działania.

Zapraszamy!

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz

Marlena Czyż

Założenia projektu

Pamięć historii to podstawa wychowania młodych ludzi w duchu patriotyzmu. Znajomość własnych korzeni i przeszłości buduje tożsamość każdej jednostki. Uczniowie powinni znać swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego widzimy ogromną potrzebę odwiedzania przez młodzież miejsc pamięci związanych z regionem i krajem. To tam odbywają się żywe lekcje historii.

Szkoła powinna umożliwić uczniom edukację opartą na emocjach, które wzbudzają miejsca kaźni Polaków w czasie II wojny światowej. Ważne jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz przyczyny i społeczny kontekst zbrodni nazistowskich.

Podczas realizacji projektu, w trakcie zajęć, zwiedzania, wniosków i refleksji uczniowie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń. Możemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju dojrzałości obywatelskiej uczestników projektu.

Ważne jest także przypisanie każdej szkole miejsca pamięci, nad którym będzie sprawować opiekę.

Dla uczniów udział w projekcie jest bezpłatny. Chodzi o to, aby brak pieniędzy nie był przeszkodą w uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych. Dlatego ważne jest finansowanie projektu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cele:

 • spotkanie z żywa historią – umożliwienie uczniom powiatu wrzesińskiego odwiedzenia miejsc pamięci,
 • uświadomienie młodzieży grozy wojny,
 • zwrócenie uwagi na konieczność stanowczego sprzeciwiania się praktykom prowadzącym do ludobójstwa,
 • poszerzenie wiedzy o naszym regionie w latach okupacji,
 • kształtowanie wśród młodych ludzi postaw tolerancji i szacunku dla innych nacji, przekonań i kultur, a przez to przeciwdziałanie postawom nacjonalistycznym
  i ksenofobicznym,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

Adresaci:

 • Młodzież z wrzesińskich szkół ponadpodstawowych – wyjazdy Żabikowo, Chełmno n/Nerem, Fort VII- Poznań.
 • Uczniowie ze szkół podstawowych – Września i okolice:
 • Społeczność Wrześni i okolic
 • Studenci Uniwersytetu III Wieku

Metody:

 • warsztaty przed wyjazdem i po powrocie,
 • dyskusje,
 • wyjazdy do miejsc pamięci
 • warsztaty kulinarne
 • koncerty muzyki klezmerskiej

Nadzór merytoryczny i działania szkół koordynują:

 • Teresa Jabłońska – LO im. H. Sienkiewicza we Wrześni,
 • Marlena Czyż, Anita Rembowicz – Robaszkiewicz – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
Skip to content