logo_wyniki_konkurs_WoKAOJ_2024

Wyniki Konkursu Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego

W dniu 28 lutego 2024r. odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskiego Obszaru Językowego. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie do nauki języka obcego oraz wyłonienie uczniów zdolnych językowo i posiadających wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom, którzy otrzymają dyplomy i nagrody w późniejszym terminie, serdecznie gratulujemy, organizatorzy p. M. Bączkiewicz oraz p. H. Olejniczak.

  • I miejsce: Mikołaj Miczuga klasa 1aTI
  • II miejsce: Julia Świercz klasa 4TEK
  • III miejsce: Adam Walczak klasa 1bTI
Skip to content