logo_SZKW_DPS_2023

W grudniu odbyła się w naszej szkole zbiórka środków czystości i artykułów spożywczych dla Domu Opieki Społecznej w Mielżynie. Po raz kolejny nasi uczniowie, rodzice, dyrekcja i grono pedagogiczne okazali wielkie serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

DPS w Mielżynie to szczególny ośrodek, w którym siostry ze zgromadzenia św. Dominika opiekują się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Potrzeby są ogromne, dlatego siostry są bardzo wdzięczne za wszelką okazaną pomoc.

Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania a ilość przyniesionych darów była dużo większa niż w latach ubiegłych. Efektem końcowym zbiórki były zapakowane po sam dach auta pana wicedyrektora Marka Chęcińskiego oraz pana Przemysława Trubacza, którzy wraz z panią Anną Jankowską i uczennicami ze Szkolnego Klubu Wolontariatu osobiście dostarczyli zebrane artykuły do ośrodka.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję. Jednocześnie zachęcamy do podobnych działań, ponieważ dają one dużo radości i satysfakcji.

https://www.facebook.com/dpsmielzyn

Skip to content