logo_memoriał_2023

VIII Memoriał Urszuli Marciniak 2024

Memoriał Urszuli Marciniak to otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu i VIII LO w Poznaniu. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów:

 • eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online,
 • Finału Memoriału, w którym uczestniczą osoby zakwalifikowane z etapu eliminacyjnego; informacja o zakwalifikowaniu się do Finału Memoriału zostanie rozesłana na adresy mailowe podane podczas rejestracji.

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z czterech kategorii:

 • Młodzicy (kl. 3-5 SP),
 • Juniorzy (kl. 6-8 SP),
 • Licealiści (szkoły średnie),
 • Dorośli (osoby dorosłe, które ukończyły szkoły ponadpodstawowe).

Osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału, podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału, do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników z każdej z kategorii.

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi: https://lamiglowki.net/ oraz zadania treningowe Puzzle Games: https://www.puzzle-loop.com/

Regulamin: https://emi.wmi.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/MUM2024_regulamin.pdf

Harmonogram

 • zgłoszenia w okresie 01-31.12.2023 r. (za pomocą formularza szkołę zgłasza Koordynator szkolny)
 • wysyłanie zadań eliminacyjnych do szkół 09.01.2024 r.
 • eliminacje szkolne 11.01.2024 r.
 • eliminacje dla dorosłych – zdalne, dokładną datę podamy wkrótce
 • przesyłanie wyników ze szkół do 20.01.2024 r.
 • ogłoszenie listy finalistów 01.02.2024 r.
 • finał na WMI 23.03.2024 r.

Zapisy u Koordynatora szkolnego pani Karoliny Knast do 22 grudnia 2023 roku.

Skip to content