logo_stypendium_PRM_2023

Zuzanna Michalak stypendystką Prezesa Rady Ministrów

W dniu 23 listopada 2023 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty. Tegoroczną stypendystką została Zuzanna Michalak z klasy 3 technik rachunkowości.

Zuzanna otrzymała z rąk Pani Wicewojewody Beaty Maszewskiej Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen w szkole w roku szkolnym 2022/2023. Uczennica na koniec klasy drugiej uzyskała najwyższą możliwą średnią, czyli 6.0.

Pani Wicewojewoda w swoim przemówieniu pogratulowała wyróżnionym uczniom, ich dyrektorom, nauczycielom oraz opiekunom i rodzicom. Nazwała uczniów “dumą i radością Wielkopolski” i podkreśliła, że ich sukcesy przekładają się na rozwój Wielkopolski i całego kraju.

Zuzannie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Skip to content