logo_certyfikat_matematyka_2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny (Nie)zwykła Matematyka

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie matematycznym, którego głównym celem było pokazanie związku matematyki z życiem codziennym, kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Projekt był realizowany na matematyce, przedmiotach zawodowych (architektura krajobrazu, informatyka, ekonomia i rachunkowość) oraz języku angielskim. Wykonaliśmy 21 zadań przy udziale nauczycieli: pani Monika Idczak, pan Jacek Lewandowski, pani Roksana Owczarzak, pani Hanna Piątek, pani Monika Sitko, pani Weronika Suplewska, pani Magdalena Zajda oraz około 500 uczniów:

Surviwalowe wyzwania – zajęcia terenowe podczas których uczniowie zmierzą wysokość drzewa, szerokość rzeki, nachylenie stoku pagórka.

Wielka, większa, największa – zapis w notacji wykładniczej dużych i małych wielkości – przygotowanie plansz z ciekawostkami przyrodniczymi.

Matematyczne ogrody – projektowanie i kosztorysowanie ogrodu o określonych parametrach, przygotowanie makiety ogrodu w skali.

Pszczela matematyka – powstawanie sześciokątów foremnych.

Fraktale – przepustka do nowoczesnej sztuki filmowej.

Bryły na miarę szyte – przygotowanie składanych przez pociągnięcie nitki brył, obliczanie pola powierzchni, pojęcie siatki.

Escape room – lekcja w postaci pokoju zagadek.

Odwrócone powtórzenie – przygotowanie przez uczniów quizów i zagadek z danego działu umożliwiających jego powtórzenie.

Sposób na powtórzenie – przygotowanie lapbooka zawierającego najważniejsze zagadnienia z powtarzanych tematów.

Planszówkowy zawrót głowy – organizacja dnia/wieczoru/nocy gier planszowych.

Mój ulubiony sport – prezentacje uczniów łączące sport z matematyką i statystyką.

Historia pieniądza

Dzień Tabliczki Mnożenia – organizacja konkursu dla uczniów klas pierwszych „Liczę sprawnie”.

Światowy Dzień Statystyki – 20 października – nasza szkoła w liczbach – przedstawienie wyników w sposób wybrany przez uczniów.

Wynagrodzenia – czyli ile naprawdę zarabia nauczyciel, co składa się na wynagrodzenie o pracę.

Moje miasto w liczbach – opracowanie i przedstawienie w dowolnej formie informacji liczbowych o miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Śladami przeszłości – wyjście do muzeum zegara, pieniądza, wag i miar.

Drukujemy 3D – zaprojektowanie i wykonanie pomocy matematycznych z wykorzystaniem drukarek 3D.

Wiem, co jem – przygotowanie tablicy przedstawiającej zawartość cukru w spożywanych przez dzieci przekąskach i napojach.

Liczymy na zdrowie – spotkanie z dietetykiem, opracowanie zdrowego jadłospisu dla nastolatka.

Do you speak …? – matematyczne słownictwo w różnych językach – opracowanie słownika matematycznego w języku angielskim https://kacperbrzymyszkiewicz.github.io

Skip to content