logo_Indeks_Start2Star_2023

Program Indeks Start2Star

Trwa rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Indeks Start2Star jest programem stypendialnym kierowanym do najzdolniejszych i najaktywniejszych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy pragną rozpocząć studia na polskiej uczelni.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat:

  • być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  • uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;
  • wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;
  • uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;
  • mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Jak co roku, wyłonimy kilkunastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie na cały okres studiów (I i II stopnia).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę – kliknij tutaj!

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku – kliknij tutaj!

Skip to content