logo_zabikowo_2023

W ramach projektu Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci, prowadzonego przez panie Marlenę Czyż oraz Anitę Rembowicz – Robaszkiewicz, nauczyciele szkół średnich i podstawowych, słuchacze Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni, wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia dwóch wystaw – Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy oraz Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Kraju Warty 1941 – 1943.

Dopełnieniem  wyjątkowych w swojej formie warsztatów artystycznych, podczas których stworzono patchwork, składający się z wykonanych przez uczestników elementów symbolicznych związanych z życiem i  wspomnieniami więźniów, był film dokumentalny pt. Zniewolony Poznań.

Merytoryczność oprowadzających i prowadzących warsztaty Pracowników muzeum oraz szczególne znaczenie tego miejsca, pozwala na określenie tego wyjazdu jako wyjątkowego.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i młodzież do odwiedzenia tego, położonego przecież niedaleko Wrześni, miejsca. Służymy wszelkimi informacjami i pomocą.

Fot. Tomasz Małecki/Powiat Wrzesiński

Skip to content