logo_miasto_liczby_2023

W dniu 02.01.2023 r., uczniowie klasy I TEK (technik ekonomista) wraz z nauczycielką Roksaną Owczarzak, zrealizowali w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “(Nie)zwykła matematyka” kolejny temat, tym razem z modułu VIII BUDUJEMY – “Moje miasto w liczbach“.

Zadanie polegało na opracowaniu i przedstawieniu w dowolnej formie informacji liczbowych o miejscowości, w której znajduje się szkoła. Ekonomiści skupili się przede wszystkim na mieszkańcach Wrześni, na ich ogólnej liczbie, z podziałem na płeć, wiek oraz na liczbie urodzeń i zgonów. Tematem do dyskusji stały się szczególnie statystyki dotyczące urodzeń. Młodzież nawiązała do liczby urodzeń uczniów klasy w poszczególnych miesiącach roku, z podziałem na to, w których było ich najwięcej, a w których najmniej. Następnie zostały przedstawione dane dotyczące wrzesińskich szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Okazało się, że temat projektu stał się dobrą okazją do integracji klasowej, w której ekonomiści mogli powspominać swoje “stare” szkoły podstawowe jak i nauczycieli.

Skip to content