logo_Kangur_2023

Międzynarodowy konkurs “Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie “Kangourou Sans Fronti`eres”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

W tym roku odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 roku.

Wpisowe: 14 zł – płatne u nauczyciela prowadzącego do 20 stycznia 2023 roku.

Regulamin konkursu kliknij tutaj!

W Konkursie przyznaje się następujące tytuły:

  • laureat,
  • wynik bardzo dobry,
  • wyróżnienie.

Zapraszamy!

Skip to content