logo

Konkurs matematyczny Mistrz Matematyki ZSP

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie matematycznym. Będzie to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych.

Zapisy u nauczycielek do 19 listopada 2022 roku.

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego Mistrz Matematyki ZSP 2022/2023

 1. Organizator: nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 2. Adresaci: uczniowie klas 1-4 technikum po szkole podstawowej i klas 1-3 szkoły branżowej
 3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Cele konkursu: -popularyzacja matematyki wśród młodzieży, – powszechny udział uczniów w konkursie, – rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, – doskonalenie umiejętności matematycznych, – motywowanie uczniów do systematycznej pracy, – wyłonienie talentów matematycznych – Mistrza Matematyki ZSP klas pierwszych, Mistrza Matematyki ZSP klas drugich, Mistrza Matematyki ZSP klas trzecich, Mistrza Matematyki ZSP klas czwartych, Mistrza Matematyki ZSP  branżowej szkoły.

5. Zasady konkursu:

 • I etap – kwalifikacje w listopadzie 2022roku. Test  20 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 45 minut.

Do drugiego etapu każdej kategorii zostają zakwalifikowane osoby, które w eliminacjach przekroczą próg punktowy określony przez organizatorów po zakończeniu pierwszego etapu.

 • II etap składa się z dwóch części:

– I część – test 20 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 45 minut w lutym 2023 roku.

– II część – zadania typu otwartego krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi w czasie 60 minut w kwietniu 2023 roku.

 • Zwycięzcą w swojej kategorii zostaje uczeń z największą liczbą punktów po zsumowaniu I i II części drugiego etapu. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje wynik z I etapu konkursu.

Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne, kartki w kratkę, kalkulator prosty.      

6. Obowiązujące treści z podstawy programowej:

 • Klasa  I technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz wskazane działy z klasy pierwszej:

 – listopad – liczby rzeczywiste

– luty – język matematyki, układy równań

– kwiecień – własności funkcji, przekształcenia wykresów funkcji.

 • Klasa II technikumwszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej i pierwszej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy drugiej:

– listopad – planimetria

– luty – funkcja kwadratowa

– kwiecień – zastosowania funkcji kwadratowej i wielomiany.

 • Klasa III technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej, pierwszej i drugiej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy trzeciej:

– listopad – trygonometria

– luty – planimetria

– kwiecień – funkcja wykładnicza i logarytmiczna.

 • Klasa IV technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej, pierwszej, drugiej  i trzeciej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy czwartej:

– listopad – geometria analityczna

– luty – ciągi

– kwiecień – rachunek różniczkowy

 • Klasy branżowej szkoły – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz wybrane treści z działów:

– listopad –  wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej

– luty – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz funkcja liniowa, układy równań

– kwiecień –  wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz funkcja liniowa, układy równań, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe.

Skip to content