logo_Quest_2022

7 czerwca 2022 r. w ramach projektu Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci odbył się Quest dla uczniów szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Uczestnicy mieli za zadanie zaliczyć kolejne, wyznaczone, miejsca i sprawdzić swoją wiedzę na temat historii społeczności żydowskiej i Wrześni. Odwiedzając Starostwo Powiatowe, WW, Ratusz, Straż Miejską, Muzeum Regionalne oraz Cukiernię Szwarc (pyszne drożdżówki okraszone ciekawymi opowieściami seniora rodu – Pana Andrzeja Smodlibowskiego!) zdobywali nowe wiadomości i poznawali miasto.

O  literacką stronę Questu zadbała młodzież Zespołu Szkół Politechnicznych, która w miejscach związanych z legendami wrzesińskimi zapoznawała uczniów z ich treścią.

Questowe zmagania zakończył piknik w parku, na którym, wszystkim uczestnikom, dzięki przychylności Starostwa Powiatowego, zaserwowano pyszną grochówkę.

Już dzisiaj wiemy, że zarówno młodzież jak i nauczyciele wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, są zdania, że takie wydarzenia są potrzebne i, oprócz oczywistej integracji uczniów i nauczycieli różnych szkół, pozwalają zrozumieć meandry historii, konieczność bezwzględnej tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.

Realizatorki projektu, panie Marlena Czyż, Anita Rembowicz – Robaszkiewicz z ZSP oraz pani Teresa Jabłońska z LO im. H. Sienkiewicza, serdecznie dziękują wszystkim instytucjom, osobom prywatnym i sympatykom projektu za przychylność i życzliwość. Nauczycielom i uczniom, dodatkowo, za chęć współpracy, pełen profesjonalizm, motywację do dalszych działań.

Anita Rembowicz – Robaszkiewicz

Skip to content