logo_program_wsparcia_2022

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne Program Wsparcia MEiN

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021r. zaprasza uczniów, nauczycieli i rodziców do korzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji online ze specjalistami.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej.

Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.),
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych.

Aby skorzystać z indywidualnych konsultacji niezbędne jest założenia konta na platformie: pwpp.uksw.edu.pl, kliknięcie w daną kategorię np. uczeń lub rodzic, a następnie wejście w sekcje “potrzebuję wsparcia specjalisty” i wypełnienie formularza.

Co ważne, pomoc psychologiczna udzielana jest nie tylko w języku polskim, ale i ukraińskim.

Zapraszamy także do korzystania z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń i spotkań realizowanych w ramach Programu Wsparcia na platformie: pwpp.uksw.edu.pl.

Skip to content