logo_warszaty_PB_2022

Warsztaty na Politechnice Bydgoskiej

W dniu 18.05.2022 r. uczniowie technikum budowlanego ZSP brali udział w warsztatach na Politechnice Bydgoskiej. W ramach tych warsztatów, uczniowie poznali strukturę uczelni, uczestniczyli w trzech krótkich wykładach: pierwszy z nich o tematyce “Symulacje numeryczne wybranych konstrukcji budowlanych” (dr inż. Rafał Tews) drugi wykład “Wybrane problemy projektowe analizowane w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku budownictwo” (mgr inż. Tomasz Lamparski) oraz trzeci wykład dotyczył zagadnień “Badania termowizyjne przegród budowlanych” (dr inż. Paula Szczepaniak).

Po wykładach uczniowie udali się z dr inż. Łukaszem Mrozikiem oraz mgr inż. Błażejem Płomińskim zwiedzać Laboratorium Badawcze uczelni, gdzie brali udział w badaniu doświadczalnym ściskania próbki betonu oraz rozciągania stali.

Skip to content