logo_PB_2022

Nawiązanie partnerskich stosunków

W dniu 23 marca 2022 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Pana dr inż. Łukasza Mrozika. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dedykowanemu najstarszym klasom w zawodzie technik budownictwa.

Jego tematem było: “Czy beton może być ekologiczny?” Celem przewodnim wizyty było nawiązanie partnerskich stosunków mających na uwadze popularyzację nauki oraz aktywne działania na rzecz doskonalenia i unowocześniania procesu kształcenia, jak również obopólne korzyści wynikające ze współpracy dydaktycznej i promocyjnej.

Deklaracje stron zostały zawarte w liście intencyjnym, który zawiera m.in. zapis: “Podjęta współpraca ma służyć podniesieniu jakości kształcenia w szkole ponadpodstawowej podlegającej jednostce samorządu terytorialnego, zaktywizowaniu młodzieży szkolnej do poszerzania własnych zainteresowań, zwiększeniu dostępności do wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych na poziomie uniwersyteckim, ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz promocji oferty dydaktycznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.”

Skip to content