logo_OITiW_2022

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B

W dniu 9 marca 2022r. odbył się w naszej szkole etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B, edycja 2021/2022, w którym wzięły udział uczennice technikum ekonomicznego i technikum rachunkowości: Julia Świercz, Zofia Zaworska, Kamila Pawłowska, Zuzanna Michalak, Oliwia Płóciennik, Julia Goździewicz, Zuzanna Kędzior oraz Agata Śmidowicz. Etap szkolny obejmował wiedzę z zakresu ustawy: “Prawo własności przemysłowej” oraz publikacji B. Orłowskiego pt. “Najkrótsza historia wynalazków” i składał się z testu 20 pytań.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacją twórczego myślenia. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Miło nam poinformować, że do etapu okręgowego zakwalifikowały się z najlepszymi wynikami: Julia Świercz, Zofia Zaworska (klasa 2 technik ekonomista) oraz Zuzanna Michalak (klasa 1 technik rachunkowości). Dziewczyny będą dalej zmagać się w walce o finał już 4 kwietnia br. w etapie okręgowym w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Koordynatorem olimpiady w szkole jest pani Małgorzata Głowacka – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

Życzymy powodzenia walczącym o finał, a wszystkim pozostałym uczestniczkom dziękujemy!!!

Skip to content