logo_konkurs_video_2022

Konkurs “I love my country – the beauty of Wielkopolska”

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z merytorycznym wsparciem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu promowanie u młodzieży idei lokalnego patriotyzmu – dostrzegania oraz promowania piękna regionu, który zamieszkują, uczenia się języków obcych a także kształtowania kompetencji cyfrowych.
Myślą przewodnią konkursu jest zachęcenie uczniów do stworzenia przewodnika po najciekawszych miejscach Wielkopolski w formie filmu nakręconego w języku angielskim.

Prace wraz z załącznikami do regulaminu należy dosłać do 28 lutego br. na adres ODN w Poznaniu. Regulamin, kartę zgłoszenia uczestnika i inne wymagane dokumenty można pobrać tutaj.

Skip to content