Logo_ULI

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych przystąpili do Podprojektu Edukacyjnego Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

Dla potrzeb realizacji projektu szkołę wyposażono między innymi w tablety, zestawy LEGO® Education SPIKE™ oraz drukarkę 3D.

Uczniowie, którzy przystąpili do projektu:

 • Chojnacki Bartosz 2TB
 • Filipczak Maciej 3Ep
 • Goździewicz Sebastian 2TB
 • Grabowska Amelia 2TB
 • Jóźwiak Weronika 2TB
 • Kaczmarek Ignacy 2TB
 • Klechamer Adam 3Ep
 • Kupczak Adam 2TB
 • Lewandowski Jakub 3TE
 • Łukaszewska Maria 2TB
 • Manikowska Natalia 2TB
 • Mazurkiewicz Martyna 2TB
 • Nowaczyk Krystian 2TB
 • Przespolewski Patryk 2TB
 • Rachelski Michał 2TB
 • Skwira Kacper 2TB
 • Strzelczyk Wiktor 2TB
 • Szternel Kamil 2TB
 • Tomczak Alan 3Ep
 • Tyc Marcin 2TB
 • Tyl Kacper 2TB

W ramach projektu uczniowie zaprojektują i wykonają makietę osiedla mieszkaniowego w trakcie budowy.
W tym celu planowane jest nawiązanie współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych, przedstawicielami biura projektowego (projekt, dziennik budowy itp.) oraz firm budowlanych (technologie budowlane, maszyny itp.).
Zorganizowane zostaną wycieczki do biura projektowego oraz na plac budowy.

Elementy makiety (budynki, elementy architektury) zostaną wydrukowane przy użyciu drukarki 3D.
Maszyny budowlane zostaną wykonane z zestawów LEGO SPIKE
i zaprogramowane do wykonywania prac budowlanych.

Projekt będzie realizowany przy użyciu współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Skip to content