2

Matematyka w moim zawodzie

Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłaszają konkurs Matematyka w moim zawodzie.

Zadanie konkursowe polega na:

  • wykonaniu zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki związany z wybranym zawodem oraz opisaniu związków treści zdjęcia z matematyką oraz
  • samodzielnym ułożeniu treści zadania matematycznego, związanego ze specyfiką wybranego wyżej zawodu i rozwiązaniu tego zadania.

Prace i wszystkie wymagane załączniki należy wysłać w formie elektronicznej do dnia 19.12.2021

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej. W przypadku uczniów szkół przygotowujących do wykonywania konkretnego zawodu praca musi dotyczyć matematyki w tym właśnie zawodzie.

Regulamin na stronie : https://math.uwb.edu.pl/files/ckum/konkurs/regulamin.pdf

Formularz RODO: https://math.uwb.edu.pl/files/ckum/konkurs/formularz_zgody.pdf

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja matematyki,
  • kształtowanie oraz wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • pogłębianie kompetencji matematycznych uczniów,
  • kształcenie umiejętności łączenia treści matematycznych z otaczającym światem, w szczególności z wybranym zawodem.
Skip to content