IT-Essentails-20211012 wyr

IT Essentials: PC Hardware and Software

Źródło: Cisco

Uczniowie naszej szkoły kontynuują kursy i szkolenia w ramach projektu “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Jedną z form kształcenia uczniów organizowaną we współpracy z firmą Cisco oraz Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej jest kurs Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software.

Uczniowie klasy 2 TI mogli w praktyce zdemontować podzespoły jednostki centralnej w ramach Laboratorium – Demontaż komputera.


Skip to content