logo_mLegitymacja

mLegitymacja szkolna – złóż wniosek

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła oferuje usługę wydawania mLegitymacji, która jest częścią aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego odpowiednika legitymacji szkolnej w formie aplikacji na smartfona z systemem iOS lub Android. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnej legitymacji. 

Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

mLegitymację szkolną może otrzymać każdy uczeń na wniosek jego rodziców, który posiada tradycyjną wersję dokumentu. Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

W przypadku utraty ważności “tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji szkolnej. Wniosek do pobrania tutaj! (wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły).
  2. Wysłać na adres email: su-zsp@zspwrzesnia.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (taki format: imię_nazwisko_klasa.jpg).
  3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0

Regulamin Usługi mLegitymacja Szkolna Android: https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Regulamin Usługi mLegitymacja Szkolna iOS: https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.ios.mlegitymacjaszkolna.regulamin.1.0.0.pdf

Skip to content