logo_OITiW_blokB

Sukces ekonomistek w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B

W połowie kwietnia 2021r. mimo pandemii uczennice klas drugich technikum ekonomicznego Amelia Hejna 2 TEK (technik ekonomista po gimnazjum), Olga Wojciechowska i Oliwia Pietrzak 2Ekp (technik ekonomista pod szkole podstawowej) wzięły udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B. Eliminacje okręgowe zorganizowane zostały przez Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Etap okręgowy trwał 90 minut i obejmował test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań oraz 3 zadania praktyczne z Ustawy Prawo własności przemysłowej i historii wynalazków.

Uczennice zajęły odpowiednio w okręgu Wielkopolska Północna:

  • Amelia Hejna – 3 miejsce  i tym samym zakwalifikowała się do etapu centralnego,
  • Oliwia Pietrzak – 4 miejsce,
  • Olga Wojciechowska – 5 miejsce.

Amelia Hejna powalczy w finale z reprezentantami innych okręgów podczas etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 28 – 30.05.2021 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie.

Gratulujemy i trzymamy kciuki w finale!

Koordynatorem olimpiady jest pani Małgorzata Głowacka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Skip to content