hands, friendship, friends

Zbiórka nakrętek w ZSP

Zachęcamy i zapraszamy całą społeczność szkolną do włączenia się w zbiórkę nakrętek dla Krzysztofa Myszkera, mieszkańca gminy Nekla. Krzysztof ma 16 lat i choruje nowotwór złośliwy – chłoniaka Hodgkina. Nakrętki można składać w specjalnie przygotowane kartony, przy pokoju nauczycielskim w nowym budynku. Koordynatorką i inicjatorką całej akcji jest Nikola Chuda z klasy 2 TEK (technik ekonomista). Plakat akcji kliknij tutaj!

Skip to content