logo

Projekt “Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”

Trwa rekrutacja uczniów do projektu pn. “Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” Celem projektu jest zwiększenie dostępu do nauczania zdalnego przez wyposażenie uczniów w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego praktycznego.

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie prawidłowo złożonego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu).

Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) umowę użyczenia sprzętu (zał. nr 2 do Regulaminu) oraz oświadczenie uczestnika Projektu (zał. nr 3).

Druki do pobrania znajdują się na stronie szkoły:

  1. Regulamin
  2. Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
  3. Umowę użyczenia sprzętu (zał. nr 2)
  4. Oświadczenie uczestnika Projektu (zał. nr 3)

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 19 lutego 2021 roku u Szkolnego Koordynatora Projektu pani Magdaleny Kosteckiej (sala 209) lub w sekretariacie szkoły.

Skip to content