logo

Od najbliższego poniedziałku następuje wymiana klas na nauczaniu stacjonarnym i zdalnym. Wykaz klas realizujących określony tryb nauczania w okresie od 26 października do 30 października 2020 roku:

1. Tryb stacjonarny (zajęcia w szkole):
II TE
III TAI, III TI, III TB, III TE, III TEK, III TM
IV TAI, IV TI, IV TB, IV TE, IV TEK, IV TM
I mpr, I m/o
II mp/m/op, II mp/m/o
III mpr, III m/o

2. Tryb zdalny (zajęcia w miejscu zamieszkania):
I TAI, I TI, I TB, ITE, I TEK, I TM
II TAI, II TI, II TB, II TEK, II TM
II TAp, II a TI, II b TI, II TBp, II TEp, II TEKp, II TMp

Przypominam, że zajęcia stacjonarne i realizowane zdalnie odbywają się zgodnie z planem lekcji i ustalonymi zastępstwami. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców, w PCEZ i praktyki zawodowe w całości odbywają się w trybie stacjonarnym.

Skip to content