logo

Konkurs plastyczny “Nie daj szansy AIDS”

Zapraszam do udziału w XVIII Wojewódzkim Konkursie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Przedmiotem konkursu pod tytułem “Nie daj szansy AIDS” jest samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Praca konkursowa nie może wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących z HIV oraz przekraczać norm społecznych. Nie może zawierać treści wulgarnych oraz obrażających inne osoby.

Pamiętajcie! Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielne, nie naruszając praw osób trzecich, jak również nigdzie poprzednio niepublikowane. Nie wolno umieszczać reklam produktów czy ich producentów, nazw i logotypów firm. Plakat należy wykonać w formie elektronicznej w dowolnym programie graficznym w wersji czarno-białej lub kolorowej (może zawierać tekst). Pracę w wersji ostatecznej należy zapisać w formacie PDF, co zapewni zachowanie pełnego i niezmienionego wyglądu plakatu, bez względu na to z jakiego oprogramowania czy systemu korzysta autor.

Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko autora, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko koordynatora szkolnego oraz załącznik nr 2 lub 3 (w zależności od wieku uczestników – załączniki dostępne tutaj!) podpisany tylko w wersji elektronicznej (np. skan lub zdjęcie). Pracę wraz z załącznikami należy przesłać na szkolny e-mail koordynatora szkolnego do weryfikacji merytorycznej i formalnej do dnia 31 października 2020 roku.

Koordynatorem konkursu w ZSP jest pani Anna Pawlak – główny koordynator edukacji zdrowotnej szkoły oraz pedagodzy szkolni (pokój nr 211).

Nagrody czekają!
Zapraszam do udziału w konkursie!

Skip to content