Operator obrabiarek skrawających

Czas nauki: 3 lata
Języki obce: angielski
Praktyka zawodowa: w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie I, II i III, w wymiarze 10 godziny tygodniowo
worker, industrial, machines
industrial, plasma, industry
technology, machine, maker space

Zajmuje się:

  • instalowaniem i uruchamianiem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
  • obsługą obrabiarki konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
  • programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • przygotowaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywaniem obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  • wykonywaniem programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Kwalifikacje i egzaminy:

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Predyspozycje kandydata:

  • dokładność,
  • zainteresowania techniczne,
  • samodzielność,
  • cierpliwość,
  • gotowość do ciągłej nauki,
  • odporność na działanie pod presją czasu.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

  • Podstawy maszynoznawstwa – w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem
    i demontażem.
  • Podstawy konstrukcji maszyn – tematem zajęć będzie statyką, dynamiką oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami.
  • Podstawy technologii maszyn – w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem.
  • Obrabiarki – tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym.
  • Podstawy elektrotechniki – na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji.
  • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia.
  • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie – na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego.
  • Pracownia rysunku technicznego – na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge.
  • Pracownia techniczna – na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwości mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się
    z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar.

Praca po ukończeniu szkoły:

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
  • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą

Skip to content