Mechatronik

Czas nauki: 3 lata
Języki obce: angielski
Praktyka zawodowa: w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie I, II i III, w wymiarze 10 godziny tygodniowo.
board, electronics, computer
cyber, security, network
electrician, wiring, installation

Zajmuje się

 • eksploatowaniem, konserwacją i konfigurowaniem elementów automatyki,
 • montażem układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, mechanicznych i hydraulicznych,
 • wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych,
 • programowaniem i uruchamianiem sterowników mikroprocesorowych,
 • zagadnieniami z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej,
 • montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywaniem konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje i egzaminy:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie
  i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Predyspozycje kandydata

 • dokładność,
 • zainteresowania techniczne i informatyczne,
 • samodzielność,
 • cierpliwość,
 • gotowość do ciągłej nauki,
 • odporność na działanie pod presją czasu.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

 • elektrotechnika i elektronika,
 • technologie i konstrukcje mechatroniczne,
 • pneumatyka i hydraulika,
 • urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • maszyny elektryczne.

Praca zawodowa

Mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku:

 • operatora urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • operatora maszyn manipulacyjnych,
 • montera urządzeń mechatronicznych,
 • diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Skip to content