Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Czas zawodowców

czas zawodowcow logo

 

„Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe"

Zespół Szkół Politechnicznych umożliwia swoim uczniom udział w praktykach zawodowych na Politechnice Poznańskiej, dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Czas zawodowców”. Uczniowie ZSP biorący udział w projekcie, są także zarejestrowani w systemie zawodowcy. Poprzez zarejestrowanie się w Systemie i założenie profilu kompetencyjnego mają możliwość znalezienia praktyk/staży/pracy zgodnych z umiejętnościami, a nie tylko zawodem. Przygotowanie CV dla pracodawcy odbywa się w oparciu o łatwą opcję zaznaczenia umiejętności z gotowej, dostępnej w systemie listy. System wskazuje oferty pracy/praktyk/staży najbardziej dopasowane do profilu ucznia/uczennicy, który/a samodzielnie podejmuje decyzję o chęci kontaktu z pracodawcą.

 

O projekcie

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe" to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Projekt stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania", którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w kontekście rynku pracy.

 

Pobierz materiały

 

Wyszukiwarka

zlota-tarcza-technika-2015

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostało sklasyfikowane wśród najlepszych techników
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017"


edziennik


logo NPRCbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap