Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

technik ekonomista

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 4 lata
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • obsługiwania urządzeń biurowych,
 • identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro,
 • stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej,
 • komunikacji interpersonalnej.

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy ekonomii - w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro
 • Rachunkowość - nauczysz się ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • Ekonomika - na zajęciach poznasz zasady prowadzenia działalności gospodarczej,  warunki i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowości występujące w podejmowanych decyzjach. Dzięki tym zajęciom zapoznasz się ze sporządzaniem dokumentów i sprawozdań dotyczących produkcji, sprzedaży i usług  oraz zasad marketingu. Nauczysz się analizować i oceniać sytuację finansową w przedsiębiorstwie
 • Prawo - tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Pracownia ekonomiczna - na tych zajęciach, przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego (Rewizor), finansowego dla małych przedsiębiorców (Rachmistrz), kadrowo-płacowego (Gratyfikant, Płatnik) oraz magazynowo-sprzedażowego (Subiekt) zapoznasz się z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Technika biurowa - tematem tych zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi
 • Pracownia zarządzania firmą - nabędziesz umiejętność stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych na podstawie gier symulacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pracownia statystyki - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki
 • Pracownia rachunkowości - nabędziesz umiejętność ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych, sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych. Obliczysz i zinterpretujesz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne

mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz magazynowo-sprzedażowego symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rewizor (pełna księgowość), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praktyka zawodowa

odbywa się w urzędach użyteczności publicznej, biurach rachunkowych oraz w bankach. Realizowana jest w klasie II w wymiarze 4 tygodni oraz w klasie III w wymiarze 2 tygodni

Praca zawodowa

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. biura rachunkowe, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach

Co słychać u przyszłych techników ekonomistów?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap