Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik budownictwa

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 4 lata lub 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wykonywania określonych robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy budownictwa - na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również znajomość zasad montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i pomostów roboczych
 • Technologia - w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik murowania oraz sposobów wiązania cegieł w murze
 • Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - poznasz prawo budowlane oraz zasady wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej do zamówień publicznych
 • Konstrukcje - w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych
 • Organizacja budowy - zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych, a także z kolejnością wykonywania robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych
 • Projektowanie - pracownia - na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków
 • Technologia - pracownia - podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemy dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkowa wiedzę praktyczna z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian
 • Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - pracownia - na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych
 • Konstrukcje - pracownia - nabędziesz umiejętność obliczania prętowych elementów konstrukcyjnych takich jak belki, ramy, kratownice oraz nauczysz się wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych w praktyce
 • Organizacja budowy - pracownia - nauczysz się samodzielnie wykonywać harmonogramy budowlane oraz zależności sieciowe. Nabędziesz wiedzę jak należy prawidłowo organizować i zagospodarować plac budowy oraz w jaki sposób magazynować i transportować materiały budowlane

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej. Zapoznasz się w praktyce z programami:

 • NormaPro - do kosztorysowania,
 • AutoCAD - do projektowania.

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach budowlanych takich jak Nowbud, Wexel, Lewandowski. Realizowana jest w klasie III i trwa 4 tygodnie.

Praca zawodowa

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Co słychać u przyszłych techników budownictwa?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”


PM 1
PM 2.5
PM 10
25
38
44
2019-10-22 13:59:02

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap