Początki kształcenia zawodowego we Wrześni sięgają roku 1868. Szkoła na przestrzeni lat zlokalizowana była w kilku miejscach na terenie Wrześni, aby ostatecznie 20 września 1950 roku zainaugurować zajęcia w obecnej lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 1. Placówka wielokrotnie zmieniała również swoją nazwę, aby od 1 września 2002 roku pracować jako Zespół Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W skład zespołu wchodziły różnego typu zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły maturalne: technika, licea zawodowe, liceum profilowane, a także szkoły policealne. Dzisiaj zespół tworzy: Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych.

 • 2023

  Złoty medal w wojewódzkich rozgrywkach w futsalu chłopców

  Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w piłce nożnej – złoty medal

  Finał Rejonu Poznań Teren Wschód w Piłce Nożnej w ramach Licealiady – I miejsce

  Tytuł finalisty dla Mateusza Kasprowicza – XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

  Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w Siatkówce Plażowej Dziewcząt – I miejsce

  ZSP szkołą partnerską Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej

  Wojewódzka Licealiada w Siatkówce Plażowej – III miejsce

 • 2022

  1 marca - Wizyta władz Politechniki Poznańskiej

  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówkę Chłopców

  23 marca nawiązanie współpracy z Politechniką Bydgoską

  Złoty medal w wojewódzkich rozgrywkach w futsalu chłopców

  Mistrzostwa Rejonu Poznań Teren Wschód w koszykówce chłopców w ramach Licealiady - II miejsce

  Wizyta uczniów z klas branżowych w Wolfenbüttel w ramach projektu Erasmus+

  Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w Siatkówce Plażowej Chłopców – I miejsce

  Wizyta uczniów z Wolfenbüttel w ramach projektu Erasmus+

  Przeprowadzenie szkolenia ewakuacyjnego

  Ranking Perspektyw – 4 miejsce w Wielkopolsce , 43 w Polsce

 • 2021

  Projekt "Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci"

  15-19 września wizyta nauczycieli ZSP w Wolfenbüttel – realizacja projektu „Od podziału do współpracy. Zespalamy Europę”

 • 2020

  5 października - awaria sieci wodociągowej w starym budynku

  Ranking Perspektyw: 5 miejsce w Wielkopolsce, 45 w skali wszystkich techników w Polsce

  Projekt "Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci"

  2 grudnia – nagroda Best Apprentice dla Wiktorii Czajki

 • 2019

  10 października – wybory szkolne do Młodzieżowej Rady Powiatu

  28 października – 1.sesja MRP; przewodniczącym
  uczeń ZSP – Jakub Ziółkowski

  czerwiec – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Pawła Kapeli

  czerwiec – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kamila Szady

 • 2018

  12 stycznia – 7. miejsce wśród techników w Wielkopolsce

  czerwiec – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla Wiktorii Walkowiak

  9 września – Rusza budowa hali sportowej

  12 października – Piknik szkolny. Nie jestem znikąd. Jestem z Polski – 100 lecie Niepodległej

 • 2017

  Wrzesień – Zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Anitę Rembowicz-Robaszkiewicz zastąpiła pani Magdalena Kostecka.

  16 listopada współpracy z Wolfenbutel

  czerwiec – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Moniki Pawlak

 • 2016

  14 stycznia – w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2. miejsce w Wielkopolsce oraz 6. miejsce w skali wszystkich techników w kraju

  1 września uruchomiono kształcenie pracowników młodocianych we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Gestamp Polska

  18 października we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wdrożono Kartę Szkolną, która pozwala wejść i wyjść z budynku szkoły

 • 2015

  14 stycznia – w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2. miejsce w Wielkopolsce oraz 11. miejsce w skali wszystkich techników w kraju

  22 czerwca – po raz pierwszy w historii szkoły uczeń – Szymon Domżalski – uzyskał średnią ocen 6,0

  1 września na froncie starego budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą, że budynek ten wzniesiono jako Żywy Pomnik Strajku Dzieci Wrzesińskich przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim (kamień węgielny wmurowano i poświęcono 9 października 1938 roku)

 • 2014

  15 stycznia w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 3. miejsce w Wielkopolsce oraz 18. miejsce w skali wszystkich techników w kraju

  17 lutego opublikowano nowy serwis internetowy szkoły; serwis stworzył uczeń szkoły Paweł Ruminkiewicz przy wsparciu grona nauczycieli

  17-21 lutego w szkole odbyło się spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Comenius "Students teach students the world of recycling", w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Francji, Hiszpanii i Niemiec

  26 marca szkoła została członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

  18 maja poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Stajkowską, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino

  30 maja - 1 czerwca – szkoła była gospodarzem finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B

  3 czerwca – zmarł wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni pan Marian Bryl

  5 września – szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i dzieł wybitnych, polskich pisarzy, wzmocnienie tożsamości oraz potrzeby dbania o poprawną polszczyznę (impreza cykliczna)

  17-22 listopada – grupa uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych przebywających na polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Krzyżowej uczestniczyła w spotkaniu z premier Polski Ewą Kopacz oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel; Obie panie spotkały się z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim, która odbyła się w Krzyżowej

 • 2013

  23 października otwarto nowy kompleks boisk szkolnych

  21 listopada – odbyła się premiera filmu promującego szkołę; film zrealizował uczeń szkoły Maciej Jóźwiak przy wsparciu licznej rzeszy uczniów i nauczycieli

 • 2012

  czerwiec szkoła otrzymała po raz pierwszy tytuł "Szkoła z klasą 2.0", związany z wdrożeniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i redakcję "Gazety Wyborczej"

 • 2011

  kwiecień I Wrzesińskie Forum Szkół i Pracodawców (impreza cykliczna)

 • 2010

  15 lutego szkoła zorganizowała pierwszą edycję międzypowiatowego przeglądu polskiej tematyce miłosnej "Miłość ci wszystko wybaczy..." (impreza cykliczna); organizatorem przeglądu była pani Agnieszka Pol

  20 lutego w szkole zainicjowano wieloletni projekt pod nazwą "Wikiprojekt Powiat wrzesiński", funkcjonujący w ramach Wikipedii - wolnej encyklopedii; inicjatorem przedsięwzięcia był pan Rafał M. Socha

  18 września – odbyły się uroczystości 60-lecia szkoły przy ul. Wojska Polskiego, połączone ze zjazdem absolwentów oraz wręczeniem nowego sztandaru (poświęcenia sztandaru dokonał bp Wojciech Polak – późniejszy Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas Polski)

 • 2008

  czerwiec – wizyta w szkole bpa Wojciecha Polaka (późniejszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski)

  1 września w szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2008/2009

 • 2007

  marzec – w szkole odbyła się pierwsza edycja Dnia Międzynarodowego, organizowana przez nauczycieli języków obcych (impreza cykliczna)

  16 kwietnia zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Mariannę Zimną zastąpiła pani Anita Rembowicz-Robaszkiewicz

  16 lipca Urząd Patentowy RP udzielił Świadectwa Rejestracji nr 11468 na obrotową tablicę wiszącą nauczycielowi szkoły panu Kazimierzowi Kowalskiemu

  1 września – w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik budownictwa

  18 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły (impreza cykliczna)

 • 2006

  8 maja – w nowym budynku szkoły odsłonięto płaskorzeźbę upamiętniającą wyzwolenie włoskiego miasta Imola, podarowanej szkole przez przedstawicieli tego miasta

  czerwiec po raz pierwszy odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

 • 2005

  21-23 kwietnia – poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Czyż, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 60-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski

  maj uczniowie przystąpili po raz pierwszy do tzw. nowej matury

  1 lipca zlikwidowano warsztaty szkolne; w ich miejsce powstało Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne

  15 lipca zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - pana Leszka Wiśniewskiego zastąpił pan Marek Chęciński

  1 września w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk

  25-27 listopada szkoła była organizatorem IV Młodzieżowego Sejmiku Karpackiego – Zjazdu Klubu Szkół Monte Cassino

  30 listopada odbył się I Przegląd Twórczości Przeróżnej, czyli "Groch z Kapustą" – prezentacja twórczości uzdolnionej młodzieży (impreza cykliczna)

 • 2004

  18 maja – odbył się pierwszy Rajd Rowerowy z okazji Święta Patrona (impreza cykliczna)

  31 sierpnia zlikwidowany został działający przy szkole internat

  1 września w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik telekomunikacji

 • 2003

  wrzesień – odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły

 • 2002

  18 maja – przekazanie szkole przez pana prof. Edwarda Jakubowskiego ziemi spod Monte Cassino

  1 września szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

  1 września rozpoczęły naukę klasy 4-letniego technikum, 3-letniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej

  1 października powstał Szkolny Klub Europejski "My iŚwiat"

  odbyły się obchody 10-lecia współpracy z Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

 • 2001

  maj – wizyta w szkole delegacji trzech dyrektorów z Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)

  maj z okazji 100. rocznicy strajku dzieci wrzesińskich szkoła zorganizowała program artystyczny w trakcie uroczystości

  listopad rewizyta przedstawicieli szkoły w Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)

 • 1999

  1 września zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Tadeusza Smejdę; nowym dyrektorem szkoły został pan Bogdan Nowak

 • 1997

  1 września – przewodniczącą Rady Rodziców szkoły została pani Maria Taciak – burmistrz miasta i gminy Września

  po raz pierwszy najlepszym maturzystom szkoły zostały przyznane stypendia prezesa Rady Ministrów

  25-27 września wizyta w szkole niemieckiej delegacji ze starostą landu Wolfenbűttel B. Drake; odsłonięto pomnik – tablicę na cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach

 • 1995

  kwiecień – delegacja szkoły wzięła udział we Włoszech w uroczystych obchodach 50-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski Bolonii

  uczeń szkoły Jacek Bocian zdobył srebrny medal w biegu na 400 metrów oraz brązowy w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy juniorów na Węgrzech

  15 grudnia szkoła współtworzyła Klub Szkół Monte Cassino, zrzeszający placówki nawiązujące swoim imieniem do historii i tradycji 2 Korpusu Polskiego

 • 1994

  18 maja odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Monte Cassino oraz nowego sztandaru; szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

 • 1993

  1 września – nastąpił podział klas i grona pedagogicznego na dwa zespoły; przy ul. Koszarowej 12 utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 2, którego dyrektorem został pan Zdzisław Kasprzyk, a jego zastępczyniami pani Anna Paluszak i pani Eugenia Potęga

 • 1992

  1 września – po przeprowadzonych w ciągu dwóch miesięcy remontach rozpoczęły się zajęcia szkolne w budynkach koszar, opuszczonych przez wojska radzieckie

  szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołą zawodową Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

 • 1991

  absolwent szkoły Krzysztof Waszak zdobył mistrzostwo Polski juniorów w pchnięciu kulą

 • 1990

  szkoła nawiązała współpracę z Lycee Professionnel Saint-Etienne w Cesson-Sevigne w Bretanii (Francja)

 • 1987

  rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły (budynek został oddany do użytku dopiero w 2003 roku)

 • 1984

  na emeryturę odszedł zastępca dyrektora pan Roman Kulczak, a jego miejsce zajął pan Zdzisław Kasprzyk

 • 1983

  po 32 latach kierowania szkołami zawodowymi we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego odszedł na emeryturę dyrektor pan Marian Bryl, a po 33 latach pracy w tej szkole jego zastępca pan Tadeusz Krzywdziński

  nowym dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Smejda, a jego zastępcą pan Jerzy Rogoziński

 • 1982

  przy szkole otwarto strzelnicę

 • 1979 / 1980

  reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce w punktacji ogólnej w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych "Unitra-Dom"

 • 1977

  maj – uroczyście otworzono szkolną Izbę Pamięci Narodowej

  internat szkoły zdobył drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Internatiada"

 • 1976

  1 września – w szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego

  utworzono Średnie Studium Zawodowe

  zastępcą dyrektora szkoły został pan Roman Kulczak

 • 1975

  szkoła odniosła pierwszy sukces w finale centralnym Turnieju Młodych Mistrzów Techniki; podobne sukcesy odtąd odnoszono co roku

  szkoła zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Szkoła Zawodowa - szkołą kultury ibezpieczeństwa pracy"

 • 1974 - 1975

  wzniesiono dwupiętrowy budynek tzw. biurowiec warsztatów szkolnych

 • 1974

  utworzono Liceum Zawodowe

 • 1973

  utworzono Zespół Szkół Zawodowych im. Marcelego Nowotki we Wrześni

 • 1972

  rozbudowano boiska sportowe i urządzono bieżnie

 • 1971

  utworzono 3-letnie Technikum Mechanicznym (po zasadniczej szkole zawodowej)

 • 1970

  drugim zastępcą dyrektora szkoły została pani Krystyna Szpunar

 • 1969 - 1970

  przy warsztatach szkolnych wybudowano jadalnię wraz z zapleczem kuchennym

 • 1968

  szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil"

 • 1967 - 1968

  wzniesiono i oddano do użytku pomieszczenia i budynki pomocnicze przy warsztatach szkolnych (krajalnia, magazyn materiałów łatwopalnych, magazyn materiałów podstawowych, spawalnia elektryczna, malarnia, garaże i inne)

 • 1967

  zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Władysława Żuławskiego; nowym dyrektorem szkoły został pan Marian Bryl, a jego zastępcą pan Tadeusz Krzywdziński

 • 1966

  maj odbyła się pierwsza matura w 5-letnim Technikum Elektrycznym

  utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego (istniało do 1970 roku)

 • 1962

  otynkowano wszystkie obiekty szkolne (budynek szkoły, internat i warsztaty)

  utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (przy Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil")

  wrzesień Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię Marcelego Nowotki

 • 1961

  odbyła się pierwsza matura w Technikum Mechanicznym dla Pracujących

  utworzono 5-letnie Technikum Elektryczne

 • 1960 - 1961

  zmodernizowano budynek szkoły (m.in. zainstalowano centralne ogrzewanie, położono posadzki na korytarzach i parkiet w klasach oraz pobudowano klatkę schodową)

  ogrodzono tereny szkolne i przy internacie wybudowano chlewnię oraz rozpoczęto urządzanie boisk sportowych (wybudowano lodowisko, a także boiska do siatkówki i koszykówki)

 • 1960

  kwiecień – oddano do użytku budynek nowego internatu przy ul. Wojska Polskiego (budowę rozpoczęto w 1958 roku)

 • 1959

  utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową

  kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Roman Schoener

 • 1954 - 1955

  luty – w budynku przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego (zajęcia trwały do 1971 roku)

  utworzono 5-letnie Technikum Mechanicznym dla Pracujących

 • 1954 -1955

  zbudowano garaże i magazyny maszyn rolniczych

 • 1954

  27 lipca oddanie do użytku nowo zbudowanych warsztatów szkolnych (obecna hala główna)

  zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną

  utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa (istniała do 1959 roku)

  Szkolny Klub Sportowy "Zryw" zdobył mistrzostwo Polski szkół zawodowych w hokeju na lodzie

 • 1953

  maj – odbyła się pierwsza w dziejach szkoły matura, którą zdało 18 uczniów

 • 1952

  utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną (istniała do 1954 roku)

 • 1951

  1 marca – zakończenie pełnienia funkcji kierownika szkoły przez pana Zenona Kaczmarka; nowym dyrektorem szkoły został pan Władysław Żurawski, a jego zastępcą pan Marian Bryl

  wrzesień otwarto internat Zasadniczej Szkoły Metalowej CUSZ przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13

  koniec września oddano do użytku nowo zbudowany barak, w którym prowadziły działalność warsztaty szkolne

 • 1950

  20 września – zainaugurowano zajęcia w budynku przy ul. Wojska Polskiego; naukę kontynuowały oddziały PŚSZ a rozpoczynały: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Technikum Mechaniczne, Technikum Elektryczne i Liceum Elektryczne II stopnia

  wrzesień uruchomienie warsztatów szkolnych w sali gimnastycznej i budynku szkolnym przy ul. Wojska Polskiego; pierwszym kierownikiem został pan Alfons Łosiński

 • 1949

  wrzesień – rozpoczęto starania o przyznanie szkole obiektów przy ul. Wojska Polskiego 1

 • 1948

  Miejska Rada Narodowa we Wrześni podjęła decyzję o przyznaniu budynku byłej szkoły powszechnej przy ul. Dzieci Wrzesińskich w użytkowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej

  28 listopada w szkole powstała Zakładowa Organizacja Związkowa

 • 1947, 1948, 1949

  coroczne wystawy dorobku uczniów i absolwentów szkoły, organizowane pod hasłem "Nie wydrze nikt rzemiosła z rąk polskich, ni Ojczyzny"

 • 1946

  wrzesień – szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa we Wrześni

 • 1945

  27 lutego – Kuratorium w Poznaniu upoważniło pana Zenona Kaczmarka do zorganizowania szkoły zawodowej we Wrześni, której był kierownikiem do marca 1951 roku

  12 kwietnia szkoła wznowiła działalność po zakończeniu działań wojennych w budynku przy ul. 3 Maja 4 (był to jednocześnie początek roku szkolnego 1944/45 - przyspieszonego)

  lipiec - szkołę opuścili pierwsi absolwenci, którzy naukę rozpoczęli jeszcze przed wybuchem wojny w 1939 roku

 • 1939 - 1945

  II wojna światowa, szkoła zamknięta przez hitlerowskich okupantów

 • 1938

  przy szkole utworzono klasę dziewcząt, liczącą 28 uczennic

  w pomieszczeniach świetlicy szkolnej urządzono tzw. noclegownię dla uczniów-terminatorów mieszkających poza Wrześnią

 • 1937

  31 stycznia - 2 lutego odbyła się wystawa prac uczniów i absolwentów szkoły w świetlicy przy ul. 3 Maja 4

  marzec zaprezentowano pierwsze amatorskie przedstawienie teatralne pt. "Wybiła godzina święta" (o powstaniu wielkopolskim 1918/19), przygotowane przez uczniów i absolwentów szkoły (reż. Alfons Wiśniewski)

  8 grudnia uroczystości 50-lecia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej

 • 1936

  listopad – szkoła otrzymała nową salę szkolną w siedzibie byłej Szkoły Wydziałowej przy ul. 3 Maja 4

 • 1935

  maj – uroczystości związane ze śmiercią Józefa Piłsudskiego

  zakończenie budowy i uruchomienie świetlicy dla uczniów szkoły przy ul. 3 Maja 4 (obecnie budynek Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" z oddziałami integracyjnymi)

 • 1934

  w miejsce odchodzącego na emeryturę rektora pana Wincentego Gawęckiego, kierującego szkołą od 1920 roku, nowym kierownikiem szkoły został pan Zenon Kaczmarek

  17 listopada pod dyrekcją pana Ludwika Kończala zorganizowano chór szkolny, składający się z 46 uczniów

 • 1934

  w miejsce odchodzącego na emeryturę rektora pana Wincentego Gawęckiego, kierującego szkołą od 1920 roku, nowym kierownikiem szkoły został pan Zenon Kaczmarek

  17 listopada pod dyrekcją pana Ludwika Kończala zorganizowano chór szkolny, składający się z 46 uczniów

 • 1932

  szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa we Wrześni

 • 1928

  listopad – uroczyste obchody 10-lecia niepodległej Polski

 • 1924

  powstała Rada Nadzorcza szkoły na czele z burmistrzem panem Wacławem Sołtysiakiem

 • 1920

  20 uczniów szkoły zgłosiło się ochotniczo do Wojska Polskiego

 • 1919

  15 października – rozpoczęły się zajęcia w polskiej dokształcającej szkole rzemieślniczej we Wrześni

 • 1918 / 1919

  wielu uczniów-terminatorów z Wrześni wzięło udział w powstaniu wielkopolskim

 • 1908

  powstało Towarzystwo Terminatorów we Wrześni

 • 1886

  utworzono Szkołę Uzupełniającą we Wrześni - Fortbildungsschule (zajęcia trwały od początku 1887 roku do końca 1918 roku)

 • 1868

  15 marca – utworzono tzw. Szkołę Rzemieślniczą Niedzielną we Wrześni (szkoła istniała do 1886 roku)

Skip to content