Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik budownictwa

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wykonywania określonych robót murarskich i tynkarskich
 • projektowania przy użyciu technik kreślarskich i wspomagania komputerowego
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,rozbiórkowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy budownictwa – na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również wiedza dotycząca rusztowań i pomostów roboczych. Poznasz prawo budowlane
 • Technologia budownictwa – w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – poznasz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Będziesz wiedział jak bezpiecznie wykonywać prace budowlane. Nabędziesz umiejętność rozpoznawania znaków ostrzegawczych na terenie budowy oraz rozpoznania zagrożeń tam występujących
 • Kosztorysowanie – poznasz zasady wykonywania kosztorysów na różnym etapie prac budowlanych również przy wspomaganiu komputerowym. Będziesz wiedział jak przygotować dokumentację do przetargu publicznego, nauczysz się korzystać z ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Organizacja budowy i technologia budownictwa – zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z kolejność wykonywania robót rozbiórkowych
 • Pracownia projektowania – na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków
 • Pracownia technologii budownictwa – podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemy dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkową wiedzę praktyczną z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian
 • Projektowanie konstrukcyjne – w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych
 • Pracownia organizacji budowy i kosztorysowania – na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych. Będziesz potrafił przygotować zestawienie materiałów oraz harmonogramy konkretnych zadań na budowie

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej. Zapoznasz się w praktyce z programami:

 • NormaPro - do kosztorysowania
 • AutoCAD - do projektowania

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach budowlanych takich jak Nowbud, Wexel, Lewandowski
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Co słychać u przyszłych techników budownictwa?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista rachunkowość architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

Złota Tarcza - Technika

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSP


logo SKS ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms