Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik budownictwa

technik budownictwa

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 4 lata
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wykonywania określonych robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • BD.30 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy budownictwa - na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również znajomość zasad montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i pomostów roboczych
 • Technologia - w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik murowania oraz sposobów wiązania cegieł w murze
 • Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - poznasz prawo budowlane oraz zasady wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej do zamówień publicznych
 • Konstrukcje - w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych
 • Organizacja budowy - zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych, a także z kolejnością wykonywania robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych
 • Projektowanie - pracownia - na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków
 • Technologia - pracownia - podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemy dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkowa wiedzę praktyczna z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian
 • Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - pracownia - na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych
 • Konstrukcje - pracownia - nabędziesz umiejętność obliczania prętowych elementów konstrukcyjnych takich jak belki, ramy, kratownice oraz nauczysz się wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych w praktyce
 • Organizacja budowy - pracownia - nauczysz się samodzielnie wykonywać harmonogramy budowlane oraz zależności sieciowe. Nabędziesz wiedzę jak należy prawidłowo organizować i zagospodarować plac budowy oraz w jaki sposób magazynować i transportować materiały budowlane

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej. Zapoznasz się w praktyce z programami:

 • NormaPro - do kosztorysowania,
 • AutoCAD - do projektowania.

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach budowlanych takich jak Nowbud, Wexel, Lewandowski. Realizowana jest w klasie III i trwa 4 tygodnie.

Praca zawodowa

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Co słychać u przyszłych techników budownictwa?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap