Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Historia szkoły

remPoczątki kształcenia zawodowego we Wrześni sięgają roku 1868. Szkoła na przestrzeni lat zlokalizowana była w kilku miejscach na terenie Wrześni, aby ostatecznie 20 września 1950 roku zainaugurować zajęcia w obecnej lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 1. Placówka wielokrotnie zmieniała również swoją nazwę, aby od 1 września 2002 roku pracować jako Zespół Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W skład zespołu wchodziły różnego typu zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły maturalne: technika, licea zawodowe, liceum profilowane, a także szkoły policealne. Dzisiaj zespół tworzy: Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych.


Kalendarium

1868

 • 15 marca - utworzono tzw. Szkołę Rzemieślniczą Niedzielną we Wrześni (szkoła istniała do 1886 roku)

1886

 • utworzono Szkołę Uzupełniającą we Wrześni - Fortbildungsschule (zajęcia trwały od początku 1887 roku do końca 1918 roku)

1908

 • powstało Towarzystwo Terminatorów we Wrześni

1918/1919

 • wielu uczniów-terminatorów z Wrześni wzięło udział w powstaniu wielkopolskim

1919

 • 15 października - rozpoczęły się zajęcia w polskiej dokształcającej szkole rzemieślniczej we Wrześni

1920

 • 20 uczniów szkoły zgłosiło się ochotniczo do Wojska Polskiego

1924

 • powstała Rada Nadzorcza szkoły na czele z burmistrzem panem Wacławem Sołtysiakiem

1928

 • listopad - uroczyste obchody 10-lecia niepodległej Polski

1932

 • szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa we Wrześni

1934

 • w miejsce odchodzącego na emeryturę rektora pana Wincentego Gawęckiego, kierującego szkołą od 1920 roku, nowym kierownikiem szkoły został pan Zenon Kaczmarek
 • 17 listopada - pod dyrekcją pana Ludwika Kończala zorganizowano chór szkolny, składający się z 46 uczniów

1935

 • maj - uroczystości związane ze śmiercią Józefa Piłsudskiego
 • zakończenie budowy i uruchomienie świetlicy dla uczniów szkoły przy ul. 3 Maja 4 (obecnie budynek Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" z oddziałami integracyjnymi)

1936

 • listopad - szkoła otrzymała nową salę szkolną w siedzibie byłej Szkoły Wydziałowej przy ul. 3 Maja 4

1937

 • 31 stycznia - 2 lutego- odbyła się wystawa prac uczniów i absolwentów szkoły w świetlicy przy ul. 3 Maja 4
 • marzec- zaprezentowano pierwsze amatorskie przedstawienie teatralne pt. "Wybiła godzina święta" (o powstaniu wielkopolskim 1918/19), przygotowane przez uczniów i absolwentów szkoły (reż. Alfons Wiśniewski)
 • 8 grudnia- uroczystości 50-lecia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej

1938

 • przy szkole utworzono klasę dziewcząt, liczącą 28 uczennic
 • w pomieszczeniach świetlicy szkolnej urządzono tzw. noclegownię dla uczniów-terminatorów mieszkających poza Wrześnią

1939-1945

 • II wojna światowa, szkoła zamknięta przez hitlerowskich okupantów

1945

 • 27 lutego- Kuratorium w Poznaniu upoważniło pana Zenona Kaczmarka do zorganizowania szkoły zawodowej we Wrześni, której był kierownikiem do marca 1951 roku
 • 12 kwietnia- szkoła wznowiła działalność po zakończeniu działań wojennych w budynku przy ul. 3 Maja 4 (był to jednocześnie początek roku szkolnego 1944/45 - przyspieszonego)
 • lipiec - szkołę opuścili pierwsi absolwenci, którzy naukę rozpoczęli jeszcze przed wybuchem wojny w 1939 roku

1946

 • wrzesień - szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa we Wrześni

1947, 1948, 1949

 • coroczne wystawy dorobku uczniów i absolwentów szkoły, organizowane pod hasłem "Nie wydrze nikt rzemiosła z rąk polskich, ni Ojczyzny"

1948

 • Miejska Rada Narodowa we Wrześni podjęła decyzję o przyznaniu budynku byłej szkoły powszechnej przy ul. Dzieci Wrzesińskich w użytkowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej
 • 28 listopada - w szkole powstała Zakładowa Organizacja Związkowa

1949

 • wrzesień- rozpoczęto starania o przyznanie szkole obiektów przy ul. Wojska Polskiego 1

1950

 • 20 września- zainaugurowano zajęcia w budynku przy ul. Wojska Polskiego; naukę kontynuowały oddziały PŚSZ a rozpoczynały: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Technikum Mechaniczne, Technikum Elektryczne i Liceum Elektryczne II stopnia
 • wrzesień - uruchomienie warsztatów szkolnych w sali gimnastycznej ibudynku szkolnym przy ul. Wojska Polskiego; pierwszym kierownikiem został pan Alfons Łosiński

1951

 • 1 marca- zakończenie pełnienia funkcji kierownika szkoły przez pana Zenona Kaczmarka; nowym dyrektorem szkoły został pan Władysław Żurawski, ajego zastępcą pan Marian Bryl
 • wrzesień- otwarto internat Zasadniczej Szkoły Metalowej CUSZ przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13
 • koniec września - oddano do użytku nowo zbudowany barak, wktórym prowadziły działalność warsztaty szkolne

1952

 • utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną (istniała do 1954roku)

1953

 • maj - odbyła się pierwsza w dziejach szkoły matura, którą zdało 18 uczniów

1954

 • 27 lipca- oddanie do użytku nowo zbudowanych warsztatów szkolnych (obecna hala główna)
 • zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną
 • utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa (istniała do 1959 roku)
 • Szkolny Klub Sportowy "Zryw" zdobył mistrzostwo Polski szkół zawodowych w hokeju na lodzie

1954-1955

 • zbudowano garaże i magazyny maszyn rolniczych

1957

 • luty - w budynku przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego (zajęcia trwały do 1971 roku)
 • utworzono 5-letnie Technikum Mechanicznym dla Pracujących

1959

 • utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodowąa
 • kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Roman Schoener

1960

 • kwiecień- oddano do użytku budynek nowego internatu przy ul.Wojska Polskiego (budowę rozpoczęto w 1958 roku)

1960-1961

 • zmodernizowano budynek szkoły (m.in. zainstalowano centralne ogrzewanie, położono posadzki na korytarzach i parkiet w klasach oraz pobudowano klatkę schodową)
 • ogrodzono tereny szkolne i przy internacie wybudowano chlewnię oraz rozpoczęto urządzanie boisk sportowych (wybudowano lodowisko, a także boiska do siatkówki i koszykówki)

1961

 • odbyła się pierwsza matura w Technikum Mechanicznym dla Pracujących
 • utworzono 5-letnie Technikum Elektryczne

1962

 • otynkowano wszystkie obiekty szkolne (budynek szkoły, internat iwarsztaty)
 • utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (przy Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil")
 • wrzesień- Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię Marcelego Nowotki

1966

 • maj- odbyła się pierwsza matura w 5-letnim Technikum Elektrycznym
 • utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego (istniało do 1970 roku)

1967

 • zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Władysława Żuławskiego; nowym dyrektorem szkoły został pan Marian Bryl, a jego zastępcą pan Tadeusz Krzywdziński

1967-1968

 • wzniesiono i oddano do użytku pomieszczenia i budynki pomocnicze przy warsztatach szkolnych (krajalnia, magazyn materiałów łatwopalnych, magazyn materiałów podstawowych, spawalnia elektryczna, malarnia, garaże i inne)

1968

 • szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil"

1969-1970

 • przy warsztatach szkolnych wybudowano jadalnię wraz zzapleczem kuchennym

1970

 • drugim zastępcą dyrektora szkoły została pani Krystyna Szpunar

1971

 • utworzono 3-letnie Technikum Mechanicznym (po zasadniczej szkole zawodowej)

1972

 • rozbudowano boiska sportowe i urządzono bieżnie

1973

 • utworzono Zespół Szkół Zawodowych im. Marcelego Nowotki we Wrześni

1974

 • utworzono Liceum Zawodowe

1974-1975

 • wzniesiono dwupiętrowy budynek tzw. biurowiec warsztatów szkolnych

1975

 • szkoła odniosła pierwszy sukces w finale centralnym Turnieju Młodych Mistrzów Techniki; podobne sukcesy odtąd odnoszono co roku
 • szkoła zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Szkoła Zawodowa - szkołą kultury ibezpieczeństwa pracy"

1976

 • 1 września- w szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego
 • utworzono Średnie Studium Zawodowe
 • zastępcą dyrektora szkoły został pan Roman Kulczak

1977

 • maj- uroczyście otworzono szkolną Izbę Pamięci Narodowej
 • internat szkoły zdobył drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Internatiada"

1979 i 1980

 • reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce w punktacji ogólnej w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych "Unitra-Dom"

1982

 • przy szkole otwarto strzelnicę

1983

 • po 32 latach kierowania szkołami zawodowymi we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego odszedł na emeryturę dyrektor pan Marian Bryl, a po 33 latach pracy w tej szkole jego zastępca pan Tadeusz Krzywdziński
 • nowym dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Smejda, a jego zastępcą pan Jerzy Rogoziński

1984

 • na emeryturę odszedł zastępca dyrektora pan Roman Kulczak, a jego miejsce zajął pan Zdzisław Kasprzyk

1987

 • rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły (budynek został oddany do użytku dopiero w 2003 roku)

1990

 • szkoła nawiązała współpracę z Lycee Professionnel Saint-Etienne w Cesson-Sevigne w Bretanii (Francja)

1991

 • absolwent szkoły Krzysztof Waszak zdobył mistrzostwo Polski juniorów w pchnięciu kulą

1992

 • 1 września - po przeprowadzonych w ciągu dwóch miesięcy remontach rozpoczęły się zajęcia szkolne w budynkach koszar, opuszczonych przez wojska radzieckie
 • szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołą zawodową Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

1993

 • 1 września- nastąpił podział klas i grona pedagogicznego na dwa zespoły; przy ul. Koszarowej 12 utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 2, którego dyrektorem został pan Zdzisław Kasprzyk, a jego zastępczyniami pani Anna Paluszak i pani Eugenia Potęga

1994

 • 18 maja - odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Monte Cassino oraz nowego sztandaru; szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

1995

 • kwiecień- delegacja szkoły wzięła udział we Włoszech w uroczystych obchodach 50-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski Bolonii 
 • uczeń szkoły Jacek Bocian zdobył srebrny medal w biegu na 400 metrów oraz brązowy w sztafecie 4x400 metrówna Mistrzostwach Europy juniorów na Węgrzech 
 • 15 grudnia- szkoła współtworzyła Klub Szkół Monte Cassino, zrzeszający placówki nawiązujące swoim imieniem do historii i tradycji 2 Korpusu Polskiego

1997

 • 1 września- przewodniczącą Rady Rodziców szkoły została pani Maria Taciak - burmistrz miasta i gminy Września
 • po raz pierwszy najlepszym maturzystom szkoły zostały przyznane stypendia prezesa Rady Ministrów
 • 25-27 września - wizyta w szkole niemieckiej delegacji ze starostą landu Wolfenbűttel B. Drake; odsłonięto pomnik-tablice na cmentarzu ewangelickim wSokolnikach

1999

 • 1 września - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Tadeusza Smejdęnowym dyrektorem szkoły został pan Bogdan Nowak

2001

 • maj- wizyta w szkole delegacji trzech dyrektorów z Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)
 • maj - z okazji 100. rocznicy strajku dzieci wrzesińskich szkoła zorganizowała program artystyczny w trakcie uroczystości
 • listopad - rewizyta przedstawicieli szkoły w Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)

2002

 • 18 maja- przekazanie szkole przez pana prof. Edwarda Jakubowskiego ziemi spod Monte Cassino
 • 1 września - szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 • 1 września - rozpoczęły naukę klasy 4-letniego technikum, 3-letniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej
 • 1 października- powstał Szkolny Klub Europejski "My iŚwiat"
 • odbyły się obchody 10-lecia współpracy z Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

2003

 • wrzesień- odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły

2004

 • 18 maja - odbył się pierwszy Rajd Rowerowy z okazji Święta Patrona (impreza cykliczna) 
 • 31 sierpnia - zlikwidowany został działający przy szkole internat 
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik telekomunikacji

2005

 • 21-23 kwietnia - poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Czyż, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 60-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski
 • maj - uczniowie przystąpili po raz pierwszy do tzw. nowej matury
 • 1 lipca - zlikwidowano warsztaty szkolne; w ich miejsce powstało Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne
 • 15 lipca - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - pana Leszka Wiœniewskiego zastąpił pan Marek Chęciński
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk
 • 25-27 listopada - szkoła była organizatorem IV Młodzieżowego Sejmiku Karpackiego - Zjazdu Klubu Szkół Monte Cassino
 • 30 listopada - odbył się I Przegląd Twórczości Przeróżnej, czyli "Groch z Kapustą" - prezentacja twórczoœci uzdolnionej młodzieży (impreza cykliczna)

2006

 • 8 maja - w nowym budynku szkoły odsłonięto płaskorzeźbę upamiętniającą wyzwolenie włoskiego miasta Imola, podarowanej szkole przez przedstawicieli tego miasta
 • czerwiec - po raz pierwszy odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

2007

 • marzec - w szkole odbyła się pierwsza edycja Dnia Międzynarodowego, organizowana przez nauczycieli języków obcych (impreza cykliczna)
 • 16 kwietnia - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Mariannę Zimną zastąpiła pani Anita Rembowicz-Robaszkiewicz
 • 16 lipca - Urząd Patentowy RP udzielił Świadectwa Rejestracji nr 11468 na obrotową tablicę wiszącą nauczycielowi szkoły panu Kazimierzowi Kowalskiemu
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik budownictwa
 • 18 grudnia - zorganizowano spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły (impreza cykliczna)

2008

 • czerwiec - wizyta w szkole bpa Wojciecha Polaka (późniejszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski)
 • 1 września - w szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2008/2009

2010

 • 15 lutego - szkoła zorganizowała pierwszą edycję międzypowiatowego przeglądu polskiej tematyce miłosnej "Miłość ci wszystko wybaczy..." (impreza cykliczna); organizatorem przeglądu była pani Agnieszka Pol
 • 20 lutego - w szkole zainicjowano wieloletni projekt pod nazwą "Wikiprojekt Powiat wrzesiński", funkcjonujący w ramach Wikipedii - wolnej encyklopedii; inicjatorem przedsięwzięcia był pan Rafał M. Socha
 • 18 września - odbyły się uroczystości 60-lecia szkoły przy ul. Wojska Polskiego, połączone ze zjazdem absolwentów oraz wręczeniem nowego sztandaru (poświęcenia sztandaru dokonał bp Wojciech Polak - późniejszy Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas Polski)

2011

 • kwiecień - I Wrzesińskie Forum Szkół i Pracodawców (impreza cykliczna)

2012

 • czerwiec - szkoła otrzymała po raz pierwszy tytuł "Szkoła z klasą 2.0", związany z wdrożeniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i redakcję "Gazety Wyborczej"

2013

 • 23 października - otwarto nowy kompleks boisk szkolnych 
 • 21 listopada - odbyła się premiera filmu promującego szkołę; film zrealizował uczeń szkoły Maciej Jóźwiak przy wsparciu licznej rzeszy uczniów i nauczycieli

2014

 • 15 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 3 miejsce w Wielkopolsce oraz 18. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • 17 lutego - opublikowano nowy serwis internetowy szkoły; serwis stworzył uczeń szkoły Paweł Ruminkiewicz przy wsparciu grona nauczycieli
 • 17-21 lutego - w szkole odbyło się spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Comenius "Students teach students the world of recycling", w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Francji, Hiszpanii i Niemiec
 • 26 marca - szkoła została członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
 • 18 maja - poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Stajkowską, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino
 • 30 maja - 1 czerwca - szkoła była gospodarzem finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • 3 czerwca - zmarł wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni pan Marian Bryl
 • 5 września - szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i dzieł wybitnych, polskich pisarzy, wzmocnienie tożsamości oraz potrzeby dbania o poprawną polszczyznę (impreza cykliczna)
 • 17-22 listopada - grupa uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych przebywających na polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Krzyżowej uczestniczyła w spotkaniu z premier Polski Ewą Kopacz oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel; Obie panie spotkały się z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim, która odbyła się w Krzyżowej

2015

 • 14 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2 miejsce w Wielkopolsce oraz 11. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • czerwiec - po raz pierwszy w historii szkoły uczeń - Szymon Domżalski - uzyskał średnią ocen 6,0
 • 1 września - na froncie starego budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą, że budynek ten wzniesiono jako Żywy Pomnik Strajku Dzieci Wrzesińskich przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim (kamień węgielny wmurowano i poświęcono 9 października 1938 roku)

2016

 • 14 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2 miejsce w Wielkopolsce oraz 6. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • 1 września - uruchomiono kształcenie pracowników młodocianych we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Gestamp Polska
 • 18 października - we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wdrożono Kartę Szkolną, która pozwala wejść i wyjść z budynku szkoły

2017

 • 1 września - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Anitę Rembowicz-Robaszkiewicz zastąpiła pani Magdalena Kostecka

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap