Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2023 roku obchodziliśmy w szkole Narodowe Święto Niepodległości. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych, ponieważ w tym dniu odbyło się także ślubowanie na uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych. Uroczystości poprzedziła zmiana chorążych pocztu sztandarowego Szkoły. Obecni chorążowie Bartosz Świątek i Krzesimir Makowski są już w Więcej…

Konkurs pod patronatem Formuły 1

Drodzy Uczniowie i Uczennice, w ramach współpracy Politechniki Poznańskiej ze Stowarzyszeniem TOP 500 i zaprzyjaźnioną Fundacją Academya przekazujemy informację o ogólnopolskim konkursie dla szkół technicznych i liceów. Konkurs związany jest z budową bolidu i może być ciekawym doświadczeniem dla młodzieży tym bardziej, że rywalizacja odbywać się będzie również na szczeblu Więcej…

Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Więcej…

Skip to content