logo_mpr_2024

Praktyczna nauka Mechanika Precyzyjnego

Rok szkolny 2023/2024 zbliża się ku końcowi, a w mijającym okresie uczniowie klas 1 mpr i 2 mpr w zawodzie mechanik precyzyjny Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych na zajęciach bardzo intensywnie pracowali.

Młodzi mechanicy w pracowni obróbki plastycznej, cieplnej i ręcznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pod opieką nauczyciela pana Władysław Tyxa, poznali techniki pomiarowe, metody obróbki ręcznej i mechanicznej, nabyli też umiejętności łączenia podzespołów mechanicznych metodami rozłącznymi i nierozłącznymi. W efekcie swojej edukacji zawodowej między innymi wytworzyli według rysunków technicznych elementy metodami obróbki skrawaniem oraz zabezpieczyli antykorozyjnie i zmontowali modele. Uczniowie klasy pierwszej wykonali choinkę oraz renifera z metalu na konkurs szkolny i zajęli wysokie drugie miejsce. Druga klasa również wykonała choinkę metodą połączeń nierozłącznych (spawanie).

Uczniowie klas pierwszej i drugiej mechanika precyzyjnego wspólnie z kolegami z klasy 2 mechatronik Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wzięli udział w projekcie międzyszkolnym i wykonali postać z metalu. Należy podkreślić, iż z własnej incjatywy pracowali również w czasie wolnym od zajęć.

Ale nie tylko pracą żyje młodzież, ważna jest też integracja i polepszanie relacji międzyludzkich, dlatego z radością spędzili kilka chwil na wolnym powietrzu, przyrządzając grilla pod opieką nauczyciela.

Skip to content