logo_MM_2023

Konkurs matematyczny Mistrz Matematyki ZSP

Rozpoczynamy zapisy do II edycji szkolnego konkursu o tytuł Mistrza Matematyki ZSP.

Zapisy u nauczycielek matematyki do 8 grudnia 2023.

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

Mistrz Matematyki ZSP 2023/2024

 1. Organizator: nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 2. Adresaci: uczniowie klas 1-4 technikum po szkole podstawowej i klas 1-3 szkoły branżowej
 3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i oddanie jej nauczycielowi prowadzącemu do 8 grudnia 2023 roku.
 4. Cele konkursu:
  • popularyzacja matematyki wśród młodzieży,
  • powszechny udział uczniów w konkursie,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • doskonalenie umiejętności matematycznych,
  • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,
  • wyłonienie talentów matematycznych – Mistrza Matematyki ZSP klas pierwszych, Mistrza Matematyki ZSP klas drugich, Mistrza Matematyki ZSP klas trzecich, Mistrza Matematyki ZSP klas czwartych, Mistrza Matematyki ZSP  branżowej szkoły.
 5. Obowiązujące treści z podstawy programowej:
  • Klasa  I technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz wskazane działy z klasy pierwszej:
   • grudzień – liczby rzeczywiste
   • kwiecień – liczby rzeczywiste, język matematyki, układy równań
   • maj/ czerwiec – liczby rzeczywiste, język matematyki, układy równań, własności funkcji, przekształcenia wykresów funkcji.
  • Klasa II technikumwszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej i pierwszej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy drugiej:
   • grudzień – planimetria
   • kwiecień – planimetria, funkcja kwadratowa
   • maj/ czerwiec – planimetria, funkcja kwadratowa, zastosowania funkcji kwadratowej i wielomiany.
  • Klasa III technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej, pierwszej i drugiej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy trzeciej:
   • grudzień – trygonometria
   • kwiecień – trygonometria,  planimetria
   • maj/czerwiec – trygonometria,  planimetria, funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
  • Klasa IV technikum – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej, pierwszej, drugiej  i trzeciej klasie technikum oraz wybrane działy z klasy czwartej:
   • grudzień – geometria analityczna
   • kwiecień – geometria analityczna, ciągi
   • maj/czerwiec – geometria analityczna, ciągi, rachunek różniczkowy
  • Klasy branżowej szkoły – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz wybrane treści z działów:
   • grudzień –  wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej
   • kwiecień – wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz funkcja liniowa, układy równań
   • maj/czerwiec –  wszystkie treści obowiązujące w szkole podstawowej oraz funkcja liniowa, układy równań, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe
 6. Zasady konkursu:
  • I etap – kwalifikacje 18 grudnia 2023 roku. Test 20 pytań jednokrotnego wyboru w czasie 45 minut.
  • Do drugiego etapu każdej kategorii zostają zakwalifikowane osoby, które w eliminacjach przekroczą próg punktowy określony przez organizatorów po zakończeniu pierwszego etapu.
  • II etap składa się z dwóch części:
   • I część – test 20 pytań jednokrotnego wyboru do rozwiązania w czasie 45 minutkwiecień  2024 roku.
   • II część – zadania typu otwartego krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi do rozwiązania  w czasie 60 minut- maj/czerwiec 2024 roku.
  • Zwycięzcą w swojej kategorii zostaje uczeń z największą liczbą punktów po zsumowaniu obu części II etapu. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje wynik z I etapu konkursu.
  • Uczniowie przynoszą ze sobą długopisy, przyrządy geometryczne, kartki w kratkę, kalkulator prosty.      
  • Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatora naukowego, tablic maturalnych, telefonu oraz innych sprzętów elektronicznych.
Skip to content