logo_SDBP_2023

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu

Państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły Światowy Dzień bez Tytoniu w 1987 r., aby zwrócić uwagę świata na epidemię palenia tytoniu oraz możliwość uniknięcia zgonów i chorób, które ona powoduje.

Co roku obchody tego święta mają na celu informowanie opinii publicznej o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową oraz o tym, jak ludzie na całym świecie mogą domagać się prawa do zdrowia oraz ochrony przyszłych pokoleń.

Rzucenie palenia przez osoby palące i nierozpoczynanie palenia przez niepalących to najlepsze, co możemy zrobić dla swojego organizmu.

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym, dlatego tak ważne są informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska.

Proszę zapoznajcie się z gazetką szkolną, która umieszczona jest przy pokoju pani pielęgniarki Małgorzaty Zielińskiej.

Anna Pawlak – Koordynator ds. zdrowia

Skip to content