logo_UPP_DW_2023

16 lutego 2023 roku, na zaproszenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, klasa 4 Ekp (technik ekonomista) pod opieką pani Anny Kołodziejczak oraz pani Małgorzaty Głowackiej wzięła udział w ósmej edycji “Dni Współpracy” Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym celem spotkania była promocja uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ekonomicznego.

W murach uczelni młodzież przywitały władze wydziału w osobach dziekana ds. studiów prof. dr. hab. Rafał Baum oraz prodziekan ds. studiów prof. dr. hab. Agnieszka Baer-Nawrocka. Po prezentacji uczelni oraz kierunków kształcenia, uczniowie odbyli spacer po kampusie uniwersytetu, odwiedzając nowoczesną salę Biocentrum, Collegium Maximum, bibliotekę oraz centrum sportu.

Dla uczestników spotkania uczelnia przygotowała wykład “Jak bada się rynki żywnościowe”, warsztaty “Czy można prognozować inflację?” oraz quiz ekonomiczny z nagrodami. Część merytoryczną zakończyło spotkanie z przedstawicielami Wydziałowych Kół Naukowych. Po tak intensywnie spędzonym dniu, władze Wydziału Ekonomicznego pożegnały swoich gości wspólnym obiadem w stołówce uniwersyteckiej.

Dziękujemy za gościnne przyjęcie!

Skip to content